Konferencia GREEN BUILDING 2022 bude reagovať na Green Deal aj Klimatickú konferenciu OSN

Čo konkrétne vyplýva z úniovej Zelenej dohody pre Európu (Green Deal), ako sa s týmito záväzkami vyrovnať a ako reagovať na závery Klimatickej konferencie OSN (COP26), ktorá sa konala koncom minulého roka v Glasgowe? To sú hlavné otázky, na ktoré bude zameraná medzinárodná konferencia GREEN BUILDING 2022 s podtitulom Prechod k udržateľnosti (Transition to Sustainability).

Konferencia sa uskutoční online formou 22. februára 2022. Jej cieľom je predstaviť vízie, inšpirácie a príklady inovatívnych riešení v oblasti udržateľnej výstavby.  Konferenciu organizuje Česká rada pro šetrné budovy s podporou rád pre zelené budovy krajín Vyšehradskej štvorky Poľska, Maďarska a Slovenska.

Ide o prvé veľké spoločné podujatie rád zelených budov krajín V4 zamerané na udržateľný rozvoj. Záštitu prevzal International WELL Building Institute, ktorého riaditeľ Rick Fedrizzi prednesie úvodnú prednášku o vývoji udržateľného stavebníctva a vízii do budúcna.


Zmena klímy predstavuje najväčšiu výzvu našej doby, zároveň by ale mala byť aj príležitosťou pre vytvorenie nového, udržateľného modelu hospodárstva. Green Deal a závery klimatickej konferencie budú mať obrovský vplyv na nás i na prostredie, v ktorom žijeme. Človekom budované prostredie pritom predstavuje veľký potenciál pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny,“ uviedla Barbara Plachá, výkonná riaditeľka Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

Vízie a inšpirácie zo sveta

Úvodná prednáška Ricka Fedrizziho, riaditeľa International Well Building Insitute, bude zameraná na doterajší vývoj udržateľného stavebníctva a tiež na výzvy, trendy a rozvoj odvetvia do budúcna. Rick Fedrizzi má s udržateľným stavebníctvom bohaté skúsenosti. Je jedným zo zakladateľov Americkej rady pre zelené budovy (USGBC) a tiež Svetovej rady pre zelené budovy (WorldGBC). V oboch organizáciách pôsobil niekoľko rokov vo vedení.

Rick Fedrizzi je autorom knihy Greenthink: How Profit Can Save the Planet, ktorá získala v roku 2015 prestížnu cenu EPPY. K myšlienkam uvedeným v knihe sa prihlásil aj herec Leonardo di Caprio, ktorý je známy svojimi environmentálnymi aktivitami a k publikácii napísal predslov.


Na konferencii vystúpia vedľa Ricka Fedrizziho aj ďalší svetoví odborníci na udržateľné stavebníctvo. Napríklad o tom, ako chce spoločnosť SaintGobain dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, bude hovoriť jej CEO Benoit Bazin. Podobnú tému zastreší aj Paul King, výkonný riaditeľ zodpovedný za udržateľnosť a sociálne dopady v realitnej a investičnej skupine Lendlease Europe. Medzi prednášajúcimi sa objaví tiež Stefan Moser z Generálneho riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie.

Firmy sú pripravené

Generálnym partnerom konferencie je firma SaintGobain, jeden z najväčších výrobcov stavebných materiálov na svete.

V kontexte rastu počtu obyvateľstva a rastúcich požiadaviek na bývanie, stavebníctvo a budovy má stavebníctvo jeden z najväčších dopadov na to, či bude naša budúcnosť udržateľná alebo nie. Lídri stavebného biznisu preto stoja pred neľahkou výzvou zabezpečiť bývanie, ktoré bude kvalitné, dostupné, ale hlavne s čo najnižším environmentálnym dopadom. Spoločnosť SaintGobain patrí medzi top lídrov svetového stavebníctva, čoho dôkazom môže byť široké portfólio stavebných riešení, množstvo odborníkov pre všetky stavebné profesie a odvetia, ale hlavne prístup k vývoju nových produktov, riešení a postupov. Inovácie sú cestou ako riešiť aktuálnu environmentálnu krízu, tak ako v doprave vieme, že automobily na fosílne palivá musia byť nahradené niečím inovatívnejším tak aj v stavebníctve nie je možné dosiahnuť udržateľný vývoj bez zmeny prístupu k stavbám. SaintGobain preto pracuje na vývoji nových unikátnych produktoch, riešení a procesov, ktoré šetria energiu, sú ľahko recyklovateľné a zároveň poskytujú vysoký komfort pre kvalitu bývania. Nemenej dôležitým bodom je však osveta a komunikácia nutnosti týchto zmien, preto sme celosvetovo dôležitým partnerom GBC, hovorí Miroslav Zliechovec, Business Development manažér SaintGobain Slovensko.

Ďalšími partnermi konferencie sú CTP, ČSOB, Skanska, CA IMMO, Velux a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva. Spoločnosti zastrešia jednotlivé tematické bloky. Kvôli pandemickej situácii sa podujatie koná online, jednotlivé príspevky budú nahrané dopredu. Všetci odborníci ale budú k dispozícii „naživo“ pri záverečnej diskusii.

Viac informácií o konferencii nájdete tu.

Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Neziskové občianske združenie bolo založené v novembri 2010 a zasadzuje sa o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi, stali na Slovensku štandardom. Cieľom rady je, aby novopostavené aj rekonštruované budovy boli realizované podľa udržateľných štandardov, čím sa zníži spotreba energií, eliminuje vplyv budov na životné prostredie a minimalizuje sa uhlíková stopa. V súčasnosti má rada 56 členov.

Viac informácií nájdete na stránke www.skgbc.org.

Zdroj: Slovenská rada pre zelené budovy