Bude nová nemocnica Bratislava ­­­- Rázsochy bez architektonickej­ súťaže?

Slovenská komora architektov vyjadruje znepokojenie nad zverejnenou informáciou o vyhlásení verejného obstarávania na komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. Z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva SR nie je známa metóda ani forma obstarávania na získanie návrhu a projektu novej nemocnice. Medializovaná hodnota zákazky vo výške 17,5 milióna eur však niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov.

Slovenská komora architektov vyjadruje znepokojenie nad zverejnenou informáciou o vyhlásení verejného obstarávania na komplexnú prípravu projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách. Z tlačovej správy ministerstva zdravotníctva SR nie je známa metóda ani forma obstarávania na získanie návrhu a projektu novej nemocnice.

Medializovaná hodnota zákazky vo výške 17,5 milióna eur však niekoľkonásobne presahuje zákonný limit povinnosti vyhlásiť architektonickú súťaž návrhov.

Pre celkovú úroveň novej nemocnice je podľa Slovenskej komory architektov rozhodujúca kvalita urbanistického a architektonického konceptu a návrhu. Najlepším nástrojom na získanie takéhoto konceptu je verejná súťaž návrhov.

Pri iných formách obstarávania je architektonický návrh len súčasťou širšieho balíka služieb a jeho kvalita nie je primeraným hodnotiacim kritériom. Takto nastavené obstarávanie predstavuje pre výslednú hodnotu nemocnice neprimerané riziko a s ohľadom na životný cyklus takejto investície aj ekonomicky neefektívne nakladanie s prostriedkami.

Úrad Slovenskej komory architektov upozornil prvýkrát ministerstvo zdravotníctva SR na opodstatnenosť a vhodnosť architektonickej súťaže návrhov na hľadanie podoby novej fakultnej nemocnice na Rázsochách v decembri 2017.

V júni 2018 sa bývalý predseda SKA Ing. arch. Imrich Pleidel obrátil listom na ministerku zdravotníctva MUDr. Andreu Kálavskú, PhD., v ktorom žiadal osobné pracovné stretnutie s cieľom predstavenia formátu architektonickej súťaže a ponúkol odbornú pomoc s jej prípravou a organizáciou.

Žiadosť o stretnutie bola zo strany ministerky zdravotníctva zamietnutá. V rovnakej veci napokon oslovil ministerku zdravotníctva SR a predsedu vlády SR Ing. Petra Pellegriniho dňa 27. 5. 2019 aj novozvolený predseda Slovenskej komory architektov Ing. arch. Iľja Skoček. V ostatnom liste opakovane vyzval na vyhlásenie odborne pripravenej architektonickej súťaže návrhov na novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava na Rázsochách.

Slovenská komora architektov poukazuje na rastúci počet súťaží návrhov v posledných rokoch s pribúdajúcim zastúpením verejných obstarávateľov, medzi ktorými sa štát a jeho inštitúcie objavujú naďalej iba ojedinele. Tento postup je štandardom v Európskej únii a jeho dôsledné uplatnenie sa v mnohých krajinách EÚ veľmi pozitívne odrazilo na kvalite architektúry verejných priestorov a budov.

Na Slovensku môžeme prezentovať v kontexte uvedenej investičnej akcie úspešný výsledok obstarávania formou súťaže návrhov – plánovanú Nemocnicu budúcnosti v Martine. Tá kvalitou prípravy a priebehom zarezonovala aj v zahraničí, čomu zodpovedal počet aj kvalita doručených návrhov. Ostatne, aj rozostavaný skelet na Rázsochách je výsledkom architektonicko-urbanistickej súťaže z roku 1970.

Aj napriek kritike postupu obstarávania novej nemocnice SKA oceňuje a víta záujem štátu o investície do verejnej sociálnej infraštruktúry štátu. SKA však dlhodobo upozorňuje, že len transparentné a overené spôsoby obstarávania projektov týchto investícií práve formou architektonických súťaží návrhov majú predpoklad nie iba riešiť zanedbaný technický stav tejto infraštruktúry, ale predovšetkým svojou kvalitou prispieť ku kultúrnemu rozvoju a rastu životnej úrovne obyvateľov Slovenska.

SKA upozorňuje, že v prípade obchádzania architektonickej súťaže návrhov hrozí riziko, že pri prezentácii novej nemocnice môže jej výsledná podoba pripomenúť verejnosti v médiách prezentovanú rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach.

Zdroj: SKA