Benátske bienále 2021: Pozrite si to najlepšie z Arsenale

Bývalé muničné sklady sú opäť súčasťou obrovskej mašinérie výstav a kultúrneho programu Architektonického Bienále v Benátkach. Rozsiahly objekt zastrešuje inštalácie krajín, ktoré v záhradách Giardini nemajú svoj pavilón, avšak svojím dielom prispievajúk interpretácii nadčasovej témy Ako budeme spolu žiť? Pozrite si najzaujímavejšie pavilóny.

Estónsky pavilón.
Estónsky pavilón. | Zdroj: Estónska republika

09 Estónsko – Square! Positively shrinking

Splnomocnenec: Raul Järg, Director Estonian Centre for Architecture
Kurátori: Jiří Tintěra, Garri Raagmaa, Kalle Vellevoog, Martin Pedanik, Paulina Pähn

Výstava skúma úlohu vysoko kvalitného mestského priestoru pri zlepšovaní perspektívy budúceho rozvoja vyľudňujúcich sa malých miest. Zahŕňa aktivity na zlepšenie mestského prostredia so zameraním na prestavbu centrálnych námestí. Zmenšujúce sa samosprávy sa musia sústrediť na kvalitu života svojich obyvateľov.

Program Veľké verejné priestranstvá je pozoruhodným príkladom zásahu do mestského priestoru v zmenšujúcich sa mestských oblastiach. Cieľ programu: revitalizovať centrá, hlavné námestia a hlavné ulice v 15 estónskych mestách do roku 2020 ako dar architektov estónskemu štátu pri príležitosti jeho stého výročia.