Benátske bienále 2021: Pozrite si to najlepšie z Arsenale

Bývalé muničné sklady sú opäť súčasťou obrovskej mašinérie výstav a kultúrneho programu Architektonického Bienále v Benátkach. Rozsiahly objekt zastrešuje inštalácie krajín, ktoré v záhradách Giardini nemajú svoj pavilón, avšak svojím dielom prispievajúk interpretácii nadčasovej témy Ako budeme spolu žiť? Pozrite si najzaujímavejšie pavilóny.

Thajský pavilón.
Thajský pavilón. | Zdroj: Thajské kráľovstvo

21 Thajsko − elephant

Splnomocnenec: Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture and the Association of Siamese Architects under Royal Patronage
Kurátor: Apiradee Kasemsook

Kuy je etnická skupina v severovýchodnom Thajsku, ktorá po celé storočia žije v úzkom styku so slonmi. Dom pre Kuyov a dom pre slony sú skromné stavby, ktoré sú vzájomne previazané. V Benátkach sú dva domy zrekonštruované spôsobom, ktorý zdôrazňuje ich vzájomný vzťah. Menší pomáha väčšiemu stáť, zatiaľ čo väčší tieni a chráni menšiu stavbu.

Uprostred konfliktov a kríz sa naše územie a územie iného štátu môže v budúcnosti viac prekrývať. Možno je táto komunita mikrokozmom toho, ako spolu žiť − aj pre rôzne stupnice a druhy − a pripomenie nám, že aj naše budúce budovy sa budú usilovať objať tých, ktorí sú pre nás odlišní.