baumit sto rokov myslienok obuducnosti
Galéria(4)

Baumit – sto rokov myšlienok o budúcnosti

Príbeh malej rodinnej firmy Baumit sa začal pred 100 rokmi v malej rakúskej obci Wopfinger a odvtedy sa jej kapitoly rozrastali o úspešné míľniky v pôsobení na stavebnom trhu. Až do takej miery, že táto značka sa stala fenoménom vo výrobe a distribúcii stavebných materiálov. Aj o tom bolo odborno-spoločenské podujatie, ktoré koncom septembra zorganizovala spoločnosť Baumit na Slovensku pre viac ako stovku projektantov, zástupcov realizačných firiem, obchodných partnerov a priateľov značky Baumit.

brenkus 218711 big image
brenkus 2287 big image
sto rokov myslienok o buducnosti 5461 big image
Všetko sa to začalo v bratislavskom prístave, ktorý sa doslova kúpal v teplých slnečných lúčoch babieho leta. Dunaj symbolicky prepojil slovenskú spoločnosť s jej rakúskou matkou a spoľahlivo zaviedol loď plnú hostí do neďalekého rakúskeho Hainburgu. V miestnom Kulturfabrik sa rozprestrela hlavná scéna stretnutia pod záštitou Rakúskej obchodnej komory. Bohatý program otvárala krátka rekapitulácia storočnej histórie spoločnosti Baumit, ktorú zakladal Friedrich Schmidt s myšlienkami na budúcnosť a zároveň s novou technológiou spracovania vápenca.

Filozofia spoločnosti Baumitu nie je len o čoraz vyššom koncoročnom zisku a zvyšujúcom sa obrate predaja, ale aj o vytrvalom úsilí chrániť životné prostredie a potrebe znižovať energetickú náročnosť budov. Nejde však o žiadne kvetnaté reči o skvelej budúcnosti, ale o myšlienky, ktorých výsledkom sú konkrétne výrobky (nové farby LIFE s 888 odtieňmi) a prezieravé činy v stavebnej praxi. Aj o nich informovali Petra Ravingerová a marketingový riaditeľ Tomáš Sepp zo spoločnosti Baumit, ktorá už 17 rokov úspešne pôsobí na slovenskom trhu.

Trvalo udržateľný rozvoj a perspektívy termickej sanácie budov na príklade úspešného rakúskeho modelu Sanačný šek – tak znel názov obsiahlej prednášky, ktorou prispela Margarete Czerny z Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum. Posolstvo bolo zrejmé: adresné dotácie s presnými pravidlami pri podpore zatepľovania a termickej sanácie bytových budov prinieslo svoje ovocie. Od roka 2009, keď rakúska vláda vyčlenila na Sanačný šek 100 miliónov eur, sa zdynamizovalo zatepľovanie aj starších objektov, zlepšila sa zamestnanosť v stavebníctve a v neposlednom rade sa zlepšila ochrana životného prostredia.

Druhú časť programu kolorovalo kultúrne popoludnie s návštevou Dolnorakúskej krajinskej výstavy v Petronell-Carnuntum, ktorej motto znelo: Podmaniť – Objaviť – Zažiť. Lepšie sa vcítiť do sveta starovekých Rimanov pomohla aj ochutnávka dolnorakúskych vín Jahner Wildungsmauer. A to už bol priestor na pohodové debaty v rámci slovensko-rakúskeho stretnutia, pri ktorých hospodárstvo a kultúra boli ruka v ruke.

(red)
Foto: Peter Brenkus

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

–>–>