image 86082 25 v1

Architektkou roka 2016 sa stala Marcela Steinbachová

Ocenenie za mimoriadny prínos v architektúre za posledných päť rokov, cenu Architekt roku, získala Marcela Steinbachová. Bola ocenená za výbornú vlastnú tvorbu a vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti v oblasti architektúry. Porota aj tento rok udelila Čestné uznanie, ktoré získal Michal Škoda za bezmála 20-ročnú prezentáciu umenia na pozícii šéfkurátora českobudějovického Domu umenia. Cena Architekt roku sa každoročne udeľuje v rámci stavebného veľtrhu FOR ARCH. Prvýkrát udelili v rámci súťaže aj zvláštnu cenu Architekt obci za spoluprácu medzi architektom a obcou.

Architektkou roku 2016 sa stala Marcela Steinbachová. „Predstavuje architektku, ktorá sa okrem výbornej vlastnej tvorby venuje vzdelávaniu odbornej i laickej verejnosti v oblasti architektúry. Stojí za založením spolku Kruh, ktorý do Českej republiky priviedol desiatky skvelých architektov a architektiek z celého sveta na prednášky, diskusie, workshopy. Tieto intenzívne navštevované akcie boli následne zaznamenané v niekoľkých zborníkoch, ktoré obsahujú prepisy týchto akcií, ale i špeciálne vytvorené rozhovory s vybranými prednášajúcimi. Mimoriadny úspech dosahuje akcia Deň architektúry, ktorá sa tento rok konala už šiestykrát – stovky architektov, teoretikov, historikov a mnohých iných sprevádzajú tisíce záujemcov z radov verejnosti po vybraných miestach po celej Českej republike. V uplynulom roku realizovala výstavu Izby (Pokoje) v Dome umenia v Českých Budějoviciach, ktorá si kládla za cieľ pomôcť vysvetliť niektoré aspekty architektúry tým úplne najmenším,“ ohodnotila jej prínos pre architektúru odborná porota na čele s Reginou Loukotovou. Ďalej v porote sedeli Josef Pleskot, Antonín Novák, Adam Gebrian a Osamu Okamura.

Do užšieho výberu sa dostal i Michal Kuzemenský za intenzívnu ateliérovú výučbu na FA ČVUT v Prahe a systematickú prácu pre obec Úsilné, Zdeněk Sendler za viac než štvrťstoročie trvajúcu tvorivú činnosť v oblasti navrhovania záhrad, parkov a krajiny, ktorá sa vždy vyznačuje prirodzenosťou, skromnosťou a pokorou bez toho, aby sa vzdávala svojho tvorivého potenciálu; ďalšími boli Ivan Kroupa, patriaci medzi najvýznamnejších českých architektov od začiatku svojej profesionálnej kariéry, teda od začiatku 90. rokov, ktorý sa okrem vlastnej praxe venuje výučbe architektúry na VŠUP v Prahe (predtým na FA ČVUT v Prahe), a tím Yvette Vašourková a Igor Kovačević za dlhoročnú organizáciu aktivít šíriacich diskusiu o architektúre ako o veci verejnej, a to na medzinárodnej i interdisciplinárnej úrovni.

Porota aj tento rok udelila Čestné uznanie, ktoré získal Michal Škoda za bezmála 20-ročnú prezentáciu umenia na pozícii šéfkurátora českobudějovického Domu umenia, za výnimočné rozhodnutie zasvätiť galerijný priestor prezentácii architektúry – od portfóliových výstav významných českých architektov až po špeciálne projekty vytvorené priamo pre jeho konkrétny priestor, za príležitosť poskytnutú architektom na začiatku ich profesionálnej kariéry a za v posledných rokoch úspešné úsilie priviesť do Českých Budějovíc aj svetovo známych architektov.

Cena Architekt roku sa udeľuje osobe či osobám, ktoré sa v uplynulých piatich rokoch svojím inovatívnym prístupom významne zaslúžili o rozvoj architektúry v Českej republike konkrétnymi tvorivými či organizačnými činmi, a to tak na poli navrhovania domov, stavby miest a tvorby krajiny, ako aj prostredníctvom teoretickej, vzdelávacej, propagačnej, publikačnej a popularizačnej práce. Základnými kritériami na posúdenie ocenených tvorcov je predovšetkým prínos ich odbornej práce z pohľadu kvalitného verejného priestoru, celkového rozvoja spoločnosti, výtvarnej či odbornej úrovne práce, technologickej a materiálovej inovácie, šetrnosti voči životnému prostrediu atď.

Cenu Architekt obci 2016 získali Zdeňka Vydrová a Litomyšl
Mesto Litomyšl a architektka Zdeňka Vydrová s projektom Regulačný plán Mariánskej ulice a koncepcia úpravy Partyzánskej ulice. To sú teda víťazi súťaže Architekt obci 2016 usporiadanej prvýkrát Zväzom miest a obcí ČR v spolupráci s Ministerstvom pre miestny rozvoj a časopisom Moderná obec v rámci súťaže Architekt roku. Pomyselnú striebornú medailu získali obec Líbeznice a Ateliér M1 architekti za projekt Obecný úrad, Dom služieb, Zdravotné stredisko – Tri veže. Na treťom mieste sa umiestnili obec Trojanovice a architekt Kamil Mrva s projektom Revitalizácia v území Horečky v Trojanovciach. Kategóriu „Klikař“, v ktorej hlasovala verejnosť, vyhral projekt obce Lužná a architekta Václava Dvořáka s kolektívom, nazvaný Bývanie pre seniorov Lužná. Ceny sa odovzdávali v rámci spoločenského večera veľtrhu FOR ARCH dňa 21. septembra.

www.architektroku.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti ABF, a. s.