prezidentská vila na Slavíne

Ako má vyzerať prezidentská rezidencia?

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva pod dohľadom významných slovenských a českých architektov a vysokoškolských pedagógov sa bude niesť v znamení diskusie a ideových riešení prezidentskej rezidencie v 21. storočí.

Vyhlasovateľ súťaže predstavuje nové zadanie na architektonicko-urbanistické štúdie pod názvom „PREZIDENTSKÁ REZIDENCIA – prezidentská vila na Slavíne“.

Záštitu nad týmto ročníkom súťaže prevzala samotná prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Vyhlasovateľom súťaže je nadnárodná spoločnosť Xella, ktorá už 25 rokov podporuje tvorivosť študentov architektúry.

Záštitu nad týmto ročníkom súťaže prevzala samotná prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Vyhlasovateľovi súťaže ide výhradne o podporu tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok. Anonymné študentské práce na atraktívnu tému bude po celé dva dni hodnotiť porota zostavená z najvýznamnejších slovenských a českých architektov.

Zadanie bude študentom k dispozícii na začiatku zimného semestra, práce odovzdajú do konca februára a porota sa stretne už v polovici marca 2020.

ZDROJ: Xella