Architektúra

Stavebníctvo

Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce

Hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku trate Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce je zvýšenie technicko-prevádzkových parametrov trate.

Biznis