asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Energie

Vplyv obnoviteľných zdrojov na kvalitu vnútorného prostredia nZEB

Vplyv obnoviteľných zdrojov na kvalitu vnútorného prostredia nZEB
20.06.2018
Zmeny európskeho staviteľstva prebiehajú už niekoľko rokov pod tlakom na znižovanie spotreby energie v budovách. Implementácia smernice ...

Spätné získavanie tepla z odpadovej vody

Spätné získavanie tepla z odpadovej vody
14.06.2018
Pre okoloidúcich nie je skupina 32 rodinných domov v švajčiarskom Muri ničím výnimočná. Kto sa však o tento projekt začne aspoň trošku zaujímať, ...

Ako by malo vyzerať rozhodovanie o výbere OZE?

Ako by malo vyzerať rozhodovanie o výbere OZE?
06.06.2018
Príspevok je zameraný na analýzu ekonomickej efektívnosti využívania energie vetra v energetickom hospodárstve budov. Obnoviteľné zdroje energie ...

Odpadová stopa globalizovaných domov

Odpadová stopa globalizovaných domov
30.05.2018
Civilizovaný človek dnes produkuje odpad takmer pri každej svojej činnosti. Ľudia v domoch prežijú pohodlne vďaka intenzifikovanému ...

Možnosti zmiernenia tepelnej nepohody v budovách s ľahkým obalovým plášťom na báze dreva

Možnosti zmiernenia tepelnej nepohody v budovách s ľahkým obalovým plášťom na báze dreva
17.05.2018
Klimatické zmeny sú v súčasnosti vyvolané neefektívnym využívaním väčšiny energetických zdrojov a surovín. Zvýšenie efektivity využívania ...

Hospodárenie s vodou a teplom v budovách

Hospodárenie s vodou a teplom v budovách
03.05.2018
Žijeme v čase klimatických zmien, ktoré sa prejavujú extrémnymi výkyvmi počasia (sucho, prívaly dažďových či snehových zrážok). Zároveň dochádza ...

Poznáme víťaza architektonickej súťaže Český ostrovný dom

Poznáme víťaza architektonickej súťaže Český ostrovný dom
06.04.2018
Svet, v ktorom domy vyrábajú celoročne toľko energie, že nielenže pokryjú svoju spotrebu, ale prebytkami lokálne pomáhajú aj okolitým budovám a ...

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 1/2018

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 1/2018
30.03.2018
Od 23. marca je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 1/2018, ktorého ústrednou témou je trvalá udržateľnosť. Hovorí sa o nej čoraz ...

Moderné prenosy dát z meračov tepla a pretečeného množstva vody

Moderné prenosy dát z meračov tepla a pretečeného množstva vody
27.03.2018
Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT) ako najväčší výrobca a distribútor tepla v hlavnom meste prevádzkuje dve oddelené sústavy ...

Finančné vplyvy zavedenia štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie

Finančné vplyvy zavedenia štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie
01.03.2018
V procese zlepšovania energetickej efektívnosti budov sú odbornej verejnosti známe tri míľniky, a to 1. január 2013, 1. január 2016 a 1. január ...

Ďalšie z JAGA GROUP