Obr. 2 Geologická charakteristika územia

Tunel Soroška – výzva pre projektantov

Tunel Soroška je plánovaný tunel na trase úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorý umožní prechod tejto cesty cez hrebeň masívu Slovenského krasu medzi obcami Lipovník a Jablonov nad Turňou. Bude viesť pod …
image 96007 25 v1

Technologické a geotechnické aspekty návrhu tunela Soroška

Ekonomický rozvoj regiónov úzko súvisí s dostupným dopravným prepojením. Preto je vhodné budovať diaľničné prepojenia a tunely aj v menej rozvinutých oblastiach. Jedno z týchto spojení predstavuje aj rýchlostná cesta R2 s horským priechodom a …