image 97870 25 v1
Galéria(3)

Masívna šikmá strecha HELUZ

Partneri sekcie:

Moderné domy s nízkou energetickou náročnosťou by mali spĺňať všetky kritériá súčasnej doby a plniť svoju funkciu čo najdlhšie. Jednou z nevýhod murovaných domov s typickým obytným podkrovím je konštrukcia strechy ľahkého typu = nízka tepelná akumulácia, náročnosť prevedenia detailov, malá tuhosť v rovine strechy, slabá zvuková izolácia, náchylnosť na poruchy – napríklad pri drevených prvkoch vplyvom kondenzácie vodnej pary, ktorá  prúdi dierkou v detaile nevhodne opracovanej parotesnej fólie.

simka strecha 1
simka strecha 2
simka strecha 3

Tieto nevýhody odstraňuje využitie masívnej strechy z panelov HELUZ. Pri meraniach na experimentálnom pasívnom dome HELUZ sa prejavujú masívne strechy pozitívne. Cez veľké okná orientované na juh je aj bez vplyvu tieniacich prvkov počas horúceho leta v miestnostiach pod strechou príjemná teplota. Položenie panelov trvalo 2 hodiny. Samotná nosná časť strechy tvorí veľmi dobrý podklad na kotvenie roštu pod strešnou krytinou, medzi ktorý sa vkladá tepelná izolácia. Optimálny systém na zateplenie je takmer každý nadkrokvový systém kotvený do panelov HELUZ . Montáž je veľmi jednoduchá a výsledné parametre strechy sú primerané.

Pri pasívnych domoch je potrebné zabezpečiť minimálnu tepelnú stratu, dobrú teplotnú stabilitu a vzduchotesnosť konštrukcií. S masívnou strechou HELUZ je splnenie týchto požiadaviek jednoduché.
Masívna strecha je pre domy výhodná aj z pohľadu statiky, keďže ťažká strecha zabezpečuje „skrabicovanie“ domu, teda jeho vysokú tuhosť. Dom s masívnou strechou možno považovať za veľmi odolný a málo náchylný na vznik statických problémov.

Masívna strecha HELUZ sa vyznačuje vysokou zvukovou izoláciou s Rw viac ako 55 dB. Túto strechu je možné využiť na miestach so zvýšeným hlukom alebo na dosiahnutie nízkej úrovne hluku v obytných miestnostiach. Bežné strechy s dreveným krovom dosahujú zvukovú izoláciu okolo 35 – 40 dB, ktorá zodpovedá zvukovej izolácii okien.
Masívna strecha HELUZ posúva moderné domy o ďalšiu kvalitatívnu úroveň vyššie.

+ Vysoká miera tepelnej akumulácie
+ Teplotná pohoda v miestnostiach pod strechou
+ Vysoká nosnosť
+ Vhodné v súvislosti so statikou celého domu (tuhosť v rovine strechy, zaťaženie konštrukcií napríklad štítových stien)
+ Výborná zvuková izolácia
+ Jednoduché dosiahnutie vzduchotesnosti dôležité pri pasívnych a nízkoenergetických stavbách
+ Jednoduchá realizácia s minimálnym množstvom chýb pri stavbe strechy
+ Dlhá životnosť nosnej časti strechy

www.heluz.sk