ASB Články na tému

kanalizácia

Prekladisko v Čiernej nad Tisou sa začalo budovať v roku 1946, pričom prvé vlaky z východu začali prúdiť na naše územie už v roku 1947. Hlavný stavebný ruch sa datuje v rokoch 1948 až 1962, keď vznikli najdôležitejšie koľajové skupiny, rampy a k nim prislúchajúce administratívne a prevádzkové budovy.

Spoločnosť SMS a. s. uzatvorila v novembri 2019 zmluvu z Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a. s., na realizáciu diela líniovej stavby Považany – kanalizácia. Obec Považany je bez verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV. Predmetom stavby je preto návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávania na ČOV Nové Mesto nad Váhom

Počas dvoch krásnych dní babieho leta 11. a 12. októbra 2018 sa konala 23. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky „SANHYGA 2018 – Vodovody, kanalizácia, plynovody“ už tradične v hoteli Magnólia v srdci kúpeľného mesta Piešťany.

Bez vody niet života. Dnes už túto premisu vnímame nielen z pohľadu biológie, ale aj z technického hľadiska, keďže voda je prakticky nevyčerpateľný zdroj ekologicky vyrábanej elektrickej energie. Na zabezpečenie jej dostatočného množstva sa budujú vodohospodárske stavby, ktoré slúžia na účelné hospodárenie s vodou nielen v krajine, ale aj v spoločnosti – v mestách, obciach alebo v priemysle, či poľnohospodárstve. 

Pred výmenou potrubí bytového domu by ste mali nechať vypracovať posudok aktuálneho stavu. Vlastnosti a realizáciu jednotlivých typov potrubí upravujú platné právne a technické predpisy. Zároveň netreba zabudnúť aj na ich izolovanie.