ASB Články na tému

INSET

Monitoring či inak priebežné sledovanie technického stavu objektu predstavuje dôležitý doplnok k vizuálnym prehliadkam, ktoré sa uskutočňujú na základe § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojov č. 104/1997 Zb.

Na stav železničnej infraštruktúry, jej efektívnej údržby a s tým úzko súvisiach opráv sa v súčasnosti zameriava veľká pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Pre efektívne investovanie financií do údržby či obnovy železničnej infraštruktúry je však nevyhnutné poznať čo najlepšie stav jednotlivých prvkov tejto rozsiahlej siete.