WhatsApp Image 2020 08 03 at 08.45.06 19

Fotovoltika pre firmy a organizácie

Od roka 2019 je opäť možné inštalovať väčšie zdroje na pokrytie alebo zníženie spotreby na firemných budovách a objektoch. Lokálny zdroj predstavuje výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu odberateľa elektriny.
Obr. 6 Fotovoltický systém na streche Elektrotechnickej fakulty ČVUT v Prahe

Čo môže priniesť nová technológia fotovoltických článkov?

Fotovoltické technológie sa neustále vyvíjajú. Klesá obstarávacia cena, čo ekonomicky zvýhodňuje technológiu s vyššou účinnosťou. Stále pritom víťazí kryštalický kremík, ktorý je zároveň najrozšírenejšou technológiou. Zvyšovanie účinnosti má však svoje fyzikálne limity, ktoré možno prekonať …
image 95801 25 v2

Možnosti spolupráce fotovoltiky a systémov tepelného hospodárstva budov

Vyšší podiel využitia fotovoltiky vytvára predpoklad dosahovania vysokých úrovní energetickej hospodárnosti budov. Významným faktorom pri snahe o zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov je schopnosť integrovať moderné technológie na výrobu energie do celkovej koncepcie energetického technologického vybavenia …