image 63426 25 v1
Galéria(7)

Návrat k bezpečnej a funkčnej streche bytového domu

Partneri sekcie:

Mnohé bytové domy na Slovensku boli postavené pred viac ako 30 rokmi. Materiály, ktoré sa použili na ich výstavbu, postupne prestávajú plniť tepelnoizolačné, technické či bezpečnostné parametre. Aj preto je nevyhnutné intenzívne sa zaoberať myšlienkou ich obnovy. Nestačí investovať do zateplenia a opravy fasády, okamžitú rekonštrukciu potrebujú aj ploché strechy. Práve strechou totiž môže unikať až 25 % tepla.

DSC 0540
DSC 0581
DSC 4675
DSC 4681
DSC 4687
IMG 7483

Už niekoľkokrát sme sa v minulosti zaoberali popisom rekonštrukcie plochých striech asfaltovanými pásmi. Ide o kvalitný materiál, ktorý sa aplikuje zvyčajne v dvoch vrstvách, z čoho však pramení vyššia investícia do obnovy strechy. Vo fonde opráv bytových domov ale finančné prostriedky na opravu striech asfaltovanými pásmi zvyčajne chýbajú. Cenovo prijateľnejším, ale nemenej kvalitnejším spôsobom rekonštrukcie sú fólie na báze mäkčeného PVC či polyolefínu. Keďže sa fólie aplikujú len v jednej vrstve, výsledná cena rekonštrukcie môže byť nižšia. Rôzne typy hydroizolačných fólií ponúka spoločnosť Icopal.

Posúdenie stavu strechy odborníkmi

Správny výber rekonštrukcie strechy sa odvíja od stanovenia vlhkosti v strešnom plášti, počtu a zloženia jednotlivých vrstiev. Sonda nám ukáže, či sa pôvodná krytina kompletne odstráni, alebo sa ponechá a lokálne sa opravia defekty. Táto opravená strešná vrstva nám bude slúžiť ako parozábrana. Aby sa zabránilo tepelným únikom a majitelia bytov ušetrili, odporúčame strechu bytového domu zatepliť a na tepelnú izoláciu následne položiť zvolenú fóliu. Hrúbku tepelnej izolácie zvolíme na základe prepočtu tepelno-technických vlastností celej navrhovanej skladby strechy v súčinnosti s pôvodnými vrstvami, ktoré ponechávame. Ak sme sa rozhodli použiť ako tepelnú izoláciu expandovaný alebo extrudovaný polystyrén, je nutné použiť separačnú geotextíliu medzi tepelnú izoláciu a fóliu. Hydroizolačnú fóliu na streche bytového domu možno kotviť k pokladu alebo priťažiť vymývaným štrkom. Častejšie sa používa mechanické kotvenie, pričom správny výber typu kotiev sa určí výťažnou skúškou. Priťaženie fólie štrkom je menej zaužívaný spôsob riešenia rekonštrukcie striech na bytových domoch, ktorý sa nezaobíde bez statika, ktorý posúdi únosnosť strechy. Štrk chráni fóliu pred priamym vplyvom slnečného žiarenia a ostatných poveternostných podmienok, čím zvyšuje jej životnosť a zároveň bráni prehrievaniu strechy.

Flexibilná fólia s jednoduchou aplikáciou

Optimálny pomer kvality a ceny s dlhou životnosťou overenou v praxi predstavujú mPVC fólie MONARPLAN. Prvé metre štvorcové tejto fólie sa začali vyrábať už v roku 1962 v Holandsku. Vyznačujú sa flexibilitou aj pri nízkych teplotách, vysokou rozmerovou stabilitou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Možno ich jednoducho zvárať horúcovzdušnou pištoľou alebo automatom, sú ohybné a tvárne v relatívne širokom teplotnom rozmedzí a majú vynikajúcu pevnosť v ťahu. Keďže hydroizolačné fólie majú nižší faktor difúzneho odporu ako asfaltované pásy, môže to byť výhoda v prípade vlhkosti v pôvodnom strešnom plášti. Vďaka svojej nízkej hmotnosti fólie MONARPLAN len minimálne zaťažujú nosnú konštrukciu. Napojenie na strešné detaily a ukončenia sa realizuje prostredníctvom profilov z kašírovaného pofóliovaného plechu Monarplan.

TPO fólia odolná proti chemickým vplyvom

Strechy bytových domov sú vystavené nielen nevyspytateľnému počasiu, ale aj prachu z ovzdušia alebo sadziam a popolčeku z komínových vývodov. Účinnú ochranu proti týmto chemickým vplyvom predstavujú termoplastické polyolefínové fólie, ktoré dokážu podstatne predĺžiť životnosť strechy. TPO fólie vynikajú výbornou elasticitou a vysokou pevnosťou a prieťažnosťou. Majú výborné rozmerovo stále vlastnosti, sú UV stabilné a kompatibilné s polystyrénom a asfaltom, takže ich možno použiť bez separačnej vrstvy. Monarplan TPO fólia sa dá jednoducho zabudovať. Navyše je ekologická a recyklovateľná.

Skúsená a overená realizačná firma

Aplikáciu fólií na strechu bytového domu treba zveriť do rúk vyškolenej realizačnej firmy, ktorá vie, ako odborne spracovať jednotlivé detaily. Je zaškolená v spoločnosti Icopal a.s. a vie sa preukázať certifikátom. Takáto firma si strechu na rekonštrukciu dôsledne pripraví, ak je to potrebné, nezabudne plochú strechu bytového domu vyspádovať v súlade s normou STN EU k odvodňovacím prvkom strechy. Okrem toho si nezjednodušuje prácu aplikáciou fólie priamo na pôvodné oplechovanie atík, ale ho dôkladne odstráni a povrch atiky spevní, dokáže opracovať jednotlivé prestupy a správne vyviesť hydroizoláciu na zvislú stenu. Dobrá realizačná firma navyše v závere rekonštrukcie vykoná zátopovú alebo iskrovú skúšku, čím preverí funkčnosť a bezpečnosť plochej strechy. Príliš lacná firma s nedostatkom skúseností sa majiteľom bytov môže v blízkej budúcnosti nepríjemne vypomstiť.

Viac informácií na www.icopal.sk