Zateplenie sivým polystyrénom (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na zateplenie obvodového plášťa budovy je možné použiť rozličné tepelnoizolačné materiály. Ak je potrebné zmenšiť hrúbku tepelnej izolácie, odporúča sa použiť tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu. Podklad, na ktorý sa budú tepelnoizolačné dosky lepiť, musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu a ďalších nečistôt. Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne nasiakavý.

Info o materiáli

» Tepelnoizolačné dosky na báze sivého expandovaného polystyrénu (EPS) so zlepšenou tepelnoizolačnou schopnosťou; súčiniteľ tepelnej vodivosti l = 0,031 W/(m . K), trieda reakcie na oheň E.

Čo budete potrebovať

Systém Baumit Star EPS

 • Soklový profil: Baumit Soklový profil (hliníkový), hrúbka plechu: 0,7 až 1 mm, šírka: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150 a160 mm, šírka na vyžiadanie: 180, 200, 220, 240 a 250 mm, dĺžka: 2 500 mm, balenie 20 ks, šírka viac ako 140 mm, balenie 10 ks
 • Montážna súprava pre soklový profil: Baumit Montážna sada pre soklové profily, obsahuje: 75 ks zatĺkacích rozperiek 8 × 92 mm, 10 ks spojovacích kusov na soklové profily à 30 mm, 50 ks vyrovnávacích podložiek rôznej hrúbky pre soklové profily (10 ks hr. 3 mm, 20 ks hr. 5 mm, 20 ks hr. 10 mm)
 • Tesniaci tmel
 • Tepelnoizolačná doska: Baumit StarTherm, rozmer: 1 000 × 500 mm, hrúbky: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
 • Lepiaca a stierkovacia malta: Baumit StarContact, spotreba: 7,5 kg/m2 (lepenie + stierkovanie tepelnoizolačných dosiek), papierové vrece, 25 kg
 • Tepelnoizolačná pena
 • Sklotextilná výstužná tkanina: Baumit StarTex, veľkosť oka: 4 mm, šírka: 1 100 mm, kotúč, 10 a 50 m
 • Okenný a dverový dilatačný profil: napr. Baumit okenný a dverový dilatačný profil PurFix, balenie: 25 ks, dĺžka: 2 400 mm
 • Zatĺkacia kotva s oceľovým tŕňom: Baumit Kotva N, dĺžka: 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm, balenie 100 ks alebo
 • Lepiaca kotva (vhodná do betónu, plných alebo dierovaných tehál, ľahkého betónu a pórobetónu): Baumit StarTrack orange, priemer drieku: 8 mm, dĺžka: 88 mm, balenie 100 a 300 ks, 100 ks
 • Penetračný náter: Baumit PremiumPrimer, spotreba: približne 0,23 kg/m2 (v závislosti od kvality podkladu), plastové vedro, 5 a 20 kg
 • Silikónová fasádna omietka: Baumit StarTop, spotreba: približne 2,9 kg/m2 (škrabaná štruktúra 2 mm), plastové vedro, 25 kg alebo
 • Samočistiaca fasádna omietka: Baumit NanoporTop, spotreba: približne 2,9 kg/m2 (škrabaná štruktúra 2 mm), plastové vedro, 25 kg
 • Náradie a pomôcky: nízkootáčkové elektrické miešadlo, zubové oceľové hladidlo, elektrická vŕtačka, kladivo, vodováha, aplikačná pištoľ, brúsne hladidlo so skleneným papierom, gumené kladivo, maliarsky valček
  plastové hladidlo.

Pred lepením dosiek tepelnej izolácie musia byť osadené ukončujúce lišty a profily, zakladacie soklové profily alebo montážne laty, do ktorých sa osádza, resp. lepí prvý rad tepelnoizolačných dosiek. Škára medzi zakladacím soklovým profilom a podkladom sa musí utesniť (napr. tmelom).

Šírka zakladacieho profilu má zodpovedať hrúbke tepelnoizolačnej dosky. Tepelnoizolačné dosky sa lepia pritlačením na podklad v smere zdola nahor. Pri lepení je potrebné zabezpečiť preloženie dosiek v radoch na väzbu, na zraz a bez krížových škár. Minimálna väzba, resp. posun zvislých škár dvoch radov tepelnoizolačných dosiek nad sebou, je 100 mm.

Počas realizácie je potrebné kontrolovať rovnosť, resp. zvislosť osádzaných dosiek. Medzi tepelnoizolačnými doskami môžu byť škáry so šírkou max. 4 mm, ktoré sa vyplnia tepelnoizolačnou penou na celú hrúbku tepelnoizolačných dosiek. Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek sa odporúča zhotoviť po technologickej prestávke min. 24 h po lepení tepelno­izolačných dosiek (min. 6 ks kotiev/m2).

Prečítajte si tiež: Lepenie tepelnoizolačných dosiek PUR lepidlom (Pracovný postup)

Po vystužení rohov otvorov a osadení okenných a dverových líšt sa vyhotoví celoplošná výstužná vrstva. Celková hrúbka výstužnej vrstvy s výstužnou tkaninou má mať po zahladení a stiahnutí prebytočnej stierky hrúbku min. 3 mm. Na vyhladený, vyzretý a čistý podklad – výstužnú vrstvu – sa nanesie finálna povrchová úprava.

Krok 1: Soklový profil

Podklad musí byť dostatočne rovný, ±20 mm/m. Väčšie nerovnosti sa vyrovnajú omietkou, prípadne sa použijú tepelnoizolačné dosky s premenlivou hrúbkou. Soklový profil sa pripevní na podklad zatĺkacími rozperkami v počte min. 3 ks/bm do vodorovnej roviny. Priestor medzi stenou a profilom sa vyplní tmelom.

01 Soklový profil
01 Soklový profil |

Krok 2: Nalepenie tepelnoizolačných dosiek

Lepiaca malta sa nanesie po celom obvode tepelnoizolačnej dosky v páse so šírkou 50 mm a uprostred dosky bodovo na tri miesta. Po uložení spodného radu sa dosky kladú v jednotlivých radoch vo väzbe smerom nahor. Lepiaca stierka sa nesmie dostať do škár.

02 Nalepenie tepelnoizolačných dosiek
02 Nalepenie tepelnoizolačných dosiek |

Krok 3: Vyplnenie škár

Škáry medzi tepelnoizolačnými doskami so šírkou do 4 mm sa vyplnia tepelnoizolačnou penou na celú hrúbku dosiek. Škáry so šírkou viac ako 4 mm nie sú prípustné. Odporúča sa lepiť celé dosky, minimálna šírka odrezkov tepelnoizolačných dosiek je 150 mm.

03 Vyplnenie škár
03 Vyplnenie škár |

Neprehliadnite: Zatepľujme, ale bez chýb!

Krok 4: Prebrúsenie tepelnoizolačných dosiek

Po zaschnutí lepiacej malty (min. 24 h) sa prebrúsi povrch tepelnoizolačných dosiek brúsnou doskou so skleným papierom, čím sa odstránia drobné nerovnosti a výstupky.

04 Prebrúsenie tepelnoizolačných dosiek
04 Prebrúsenie tepelnoizolačných dosiek |

Krok 5: Kotvenie

Nalepené dosky sa ukotvia na podklad. Otvor na kotvu sa vyvŕta kolmo na podklad v priemere drieku kotvy min. o 10 mm hlbšie (zápustná kotva o 25 mm), ako je skutočná kotevná hĺbka kotvy. Kotvy sa umiestnia min. 100 mm od okraja steny, rohov a otvorov.

05 Kotvenie
05 Kotvenie |

Krok 6: Osadenie profilov

Pred realizáciou výstužnej vrstvy sa osadia pomocou lepiacej stierky všetky potrebné profily, rohové lišty a prídavná výstužná vrstva.

06 Osadenie profilov
06 Osadenie profilov |