Partner sekcie:
  • Stavmat

Otázky, ktoré vás trápia v súvislosti so zatepľovaním

image 65791 25 v1

Technický poradca Ing. Juraj Bakalár zo spoločnosti Baumit, spol. s r. o., odpovedá na najčastejšie otázky, ktoré zozbierali špecialisti na sympóziách venovaných obnove bytových domov v posledných rokoch.

Zatepľovať domy s hrubými stenami?

Má význam zatepľovať staršie domy v Starom meste, kde sú múry domov široké 60 až 80 cm? Oplatí sa zatepliť len zadnú stenu alebo dve steny, keď fasádu nie je možné upraviť z pamiatkových dôvodov (ide o kombinovanú tehlu s omietkou – americká neoklasika)?

Domy s takýmito širokými obvodovými stenami sú pravdepodobne postavené z plnej pálenej tehly, kde tepelný odpor takejto konštrukcie je na úrovni 0,69 až 0,92 m2 . K/W. Norma STN 73 0540 odporúča pri rekonštrukcii obytných priestorov minimálny tepelný odpor Rn = 2,0 m2 . K/W (pri novostavbách obytných priestorov je Rn = 3,0 m2 . K/W). Z uvedeného vyplýva, že staršie domy v Starom meste majú obalovú konštrukciu tri- až päťkrát tepelnotechnicky „slabšiu“ ako odporúča uvedená tepelnotechnická norma. Efektivita zateplenia je v tomto prípade určite vysoká. Čím väčší je rozdiel medzi pôvodným a novým tepelným odporom (R pôvodné a R navrhnuté), tým je úspora energie vyššia. Samozrejme, ak nie je možné iné riešenie, význam má aj čiastočné zateplenie.

Súvisí typ tepelnej izolácie so znečistením fasády?

Môže sa na tepelnoizolačnom systéme tvoriť statický elektrický náboj? Môžete stručne porovnať výhody a nevýhody zateplenia polystyrénom a minerálnou vlnou? Čo odporúčate vy?

Na tepelnoizolačnom systéme s polystyrénom vytvára akrylátová omietka zvýšený elektrostatický náboj, čo má za následok možnosť väčšieho znečistenia ako v prípade iných materiálov určených na povrchové úpravy. Optimálna skladba ETICS sa dá odporučiť len na základe známych vstupných údajov: aký objekt sa zatepľuje (prevádzka – bežná, vlhká, suchá), z čoho sú realizované obvodové konštrukcie (tehla, betón, pórobetón atď.), požiarne hľadisko, lokalita a podobne. Každý systém má svoje výhody aj nevýhody. Štandardne sa najviac používa tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou na báze polystyrénu, výhodou je cenová dostupnosť a výborné spracovanie. Tepelnoizolačný systém s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny je nevyhnutné použiť pri zvýšených nárokoch na požiarnu odolnosť a tiež pri zvýšených nárokoch na akustiku fasády.

Treba zatepľovať ostenie?

Ak áno, aká má byť hrúbka tepelnej izolácie? Je výmena okien po zateplení dôvodom na stratu/obmedzenie záruky?

Ostenie predstavuje pri zatepľovaní bytových domov háklivý detail. Jednoznačne ho treba zatepliť, pričom hrúbka tepelnej izolácie by mala byť čo najväčšia (v závislosti od šírky rámu okna, je dôležité brať do úvahy aj estetické hľadisko). Pri výmene okien po zateplení treba vychádzať z podmienok záruky, ktorú ste získali od zhotovovateľa kontaktného tepelnoizolačného systému.

Akú povrchovú úpravu si vyžaduje panel?

Je vhodné povrch panelu pred lepením izolačných dosiek ošetriť? Aké sú doterajšie skúsenosti s používaním systému Baumit open, predovšetkým z hľadiska paropriepustnosti?

Všeobecne platí, že pred každým lepením tepelnej izolácie je potrebné podklad očistiť od prachu, nečistôt, uvolnených častí, výkvetov solí a mastnôt. Skúsenosti s používaním tepelnoizolačného systému Baumit open sú, ak sa použijú všetky systémové komponenty open, dobré, systém sa bez problémov vyrovnáva so zvýšenou vlhkosťou, predovšetkým pri obvodových paneloch na báze pórobetónu.

Je potrebné uzatvoriť ETICS soklovou lištou?

Je nutné uzatvoriť tepelnoizolačný systém soklovou lištou? Ak sa nepoužije, čo to spôsobí? Dá sa soklová lišta osadiť potom dodatočne alebo treba použiť iný systém?

Kontaktný tepelnoizolačný systém je nevyhnutné uzatvoriť z každej strany. V soklovej časti to môže byť soklovou lištou alebo pomocou stierky so sklotextilnou mriežkou. Tepelná izolácia je tak chránená pred poveternostnými vplyvmi a mechanickým poškodením. Dodatočné uzatvorenie tepelnoizolačného systému je možné takmer vždy, len bude viac či menej viditeľné.

Čo s vyďobanými dierami v ETICS?

Ako sanovať kontaktný tepelnoizolačný systém porušený vtákmi (vyďobané diery, hniezda v polystyréne)?

Predpokladám, že porušených miest na fasáde je málo. Preto odporúčam porušené miesto vyrezať, nahradiť polystyrénom, ktorý sa presne v rozmeroch opravovaného miesta nalepí na podklad, na polystyrén naniesť stierku, do ktorej je potrebné vložiť sklotextilnú mriežku, a nakoniec naniesť univerzálny základ a príslušnú povrchovú úpravu. Opravované miesta však budú viditeľné, keďže nadpájanie novej povrchovej úpravy s existujúcou nie je ideálnym riešením. Pri väčšom rozsahu poškodenia odporúčam celú plochu fasády nanovo prestierkovať (vrátane výmeny sklotextilnej mriežky) a následne naniesť novú povrchovú úpravu.

Ing. Juraj Bakalár

Technický poradca Ing. Juraj Bakalár zo spoločnosti Baumit, spol. s r. o., odpovedal na najčastejšie otázky, ktoré zozbierali špecialisti na sympóziách venovaných obnove bytových domov v posledných rokoch.

Ilustračné foto: Baumit, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre