image 94799 25 v1

Podklady a skúsenosti s realizáciou ETICS na ETICS

Pri zhotovení nového ETICS na už existujúci ETICS je potrebné postupovať v súlade s platnými technickými a normatívnymi predpismi, ako aj detailne vypracovanou projektovou dokumentáciou, ktorej musí predchádzať dôkladná diagnostika existujúceho ETICS.
image 90189 25 v1

Povinný energetický certifikát bytu

Od. 1. 1. 2017 sa v súlade s platnou legislatívou vzťahuje energetická certifikácia aj na samostatné časti predávaných alebo prenajímaných budov a na byty. Čo to v praxi znamená?
tepelne izolacie v drevostavbach

Tepelné izolácie v drevostavbách

Drevostavby nachádzajú uplatnenie ako nebytové budovy, napríklad ako rekreačné domy, penzióny, reštaurácie, administratívne budovy a v ostatnom období aj ako bytové budovy, najmä v podobe rodinných domov a penziónov. V zmysle stavebného zákona SR sa na stavby kladú základné požiadavky, …
tepelnoizolacne kompozitne materialy nabazedruhotnych surovin

Tepelnoizolačné kompozitné materiály na báze druhotných surovín

Podstatou funkčnosti stavebného detailu je dosiahnutie celistvosti tepelnoizolačnej obalovej konštrukcie. V prípade murovanej atiky to predstavuje častý problém. Výsledok správnosti realizácie zateplenia celej strechy závisí od kvality konštrukčných detailov s obmedzením vplyvu tepelných mostov. Ak tieto požiadavky …
Tradičné zrubové stavby na bývanie v súčasnosti

Tradičné zrubové stavby na bývanie v súčasnosti

Výstavba zrubových stavieb je v súčasnosti novodobým celosvetovým trendom spoločnosti. Rozhodujúcimi kritériami sú ekologické hľadisko a tiež vplyv dreva na psychiku a zdravie človeka. Mnohé z týchto stavieb sa však realizujú konštrukčnými systémami a štýlmi nepríznačnými pre našu krajinu, čo …
Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť budov je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.