Partneri sekcie:

Fúkaná izolácia

image 65510 25 v1

Fúkaná izolácia sa používa na tepelnú izoláciu ťažko prístupných miest a dutín s netypickým a nepravidelným tvarom, pričom ich vyplní bez vzduchových medzier. Je vhodnou izoláciou trámových stropov, väzníkových krovov (najmä v stavbách typu bungalov), dvojplášťových plochých striech a nízkoenergetických a pasívnych budov.

Vďaka tomu, že je vyrobená zo skle­ných minerálnych vlákien, v dutinách takmer vôbec nesadá, je úplne nehorľavá. Prináša do interiéru ekologickú kvalitu, pretože sa vyrába z recyklovaného skla bez akýchkoľvek chemických prímesí. Vlákno fúkanej izolácie na báze recyklovaného skla je hydrofobizované a vďaka tomu nenasiakavé. Vlhkosť, ktorá sa vytvára v miestnostiach, tak môže prestupovať prirodzene cez strop.

Pred aplikáciou

Pred samotnou aplikáciou treba zistiť skutočný stav objektu a pomocou sond skladbu konštrukcie. Následne je potrebné vypratať z podkrovia predmety, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť prístup potrebný na fúkanie izolácie. Zároveň sa treba presvedčiť, že všetky odkvapové alebo podhľadové otvory sú zakryté. Konštrukcia musí byť dostatočne staticky stabilná.

Aplikácia

Z auta, v ktorom sa izolácia dopraví na stavbu, sa následne privádza do objektu hadicou. Stroj, ktorý izoláciu rozvlákňuje, ju dopraví pomocou vzduchu do konštrukcie. Na aplikáciu fúkanej izolácie postačuje malý montážny priestor. Cez montážny otvor sa vloží hadica na miesto fúkania. Otvor na mieste aplikácie môže byť z exteriéru aj interiéru. Pri použití otvoru z exteriéru treba dbať na bezpečnosť pri práci a používať vhodné kotviace a ochranné pomôcky. Následne sa skontroluje priestor a umiestnenie hadice, uzatvoria sa alebo zakryjú všetky otvory. Hadicu je nevyhnutné kompletne rozvinúť po celej dĺžke, aby nebola zalomená. Pred samotným fúkaním sa odporúča izoláciu nafúkať do kontrolného boxu na overenie spotreby a objemovej hmotnosti fúkaného materiálu. Hrúbka vrstvy izolácie závisí od výsledkov tepelnotechnického výpočtu alebo požiadaviek investora. Najčastejšie sa pohybuje v rozpätí od 250 do 500 mm v prípade voľnej plochy. Hadica sa zavedie až na koniec vypĺňanej dutiny a priestor sa vypĺňa postupne smerom k montážnemu otvoru. Vždy sa začína fúkať od okraja priestoru a postupuje smerom do stredu. Po aplikácii je potrebné skontrolovať hustotu a výšku fúkanej izolácie.

Objemová hmotnosť

Pri realizácii zateplenia je nevyhnutné aplikovať izoláciu s požadovanou objemovou hmotnosťou, aby sa dosiahli deklarované tepelnoizolačné vlastnosti izolácie. Toto je potrebné vopred prekonzultovať s realizačnou firmou a následne treba kontrolovať spotrebu sčítaním aplikovaných vriec izolácie. Ak je známy objem priestoru, do ktorého sa má fúkaná izolácia aplikovať, hustota izolácie sa vypočíta v závislosti od hmotnosti spotrebovaného materiálu.

02 | Označenie výšky

Pomocou pevného pravítka sa označí výšková úroveň fúkanej izolácie. Hrúbka vrstvy izolácie závisí od výsledkov tepelnotechnického výpočtu alebo požiadaviek investora. Najčastejšie sa pohybuje v rozpätí od 250 do 500 mm v prípade voľnej plochy.

03 | Privedenie hadice

Z auta, v ktorom je izolácia uskladnená, sa privedie do objektu hadica, ktorou sa bude tepelná izolácia dopravovať na miesto aplikácie. Otvor na mieste aplikácie môže byť z exteriéru aj interiéru. Pri použití otvoru z exteriéru treba dbať na bezpečnosť pri práci a používať vhodné kotviace a ochranné pomôcky.

04 | Rozvinutie hadice

Následne sa skontroluje priestor a umiestnenie hadice, uzatvoria sa alebo zakryjú všetky otvory. Hadicu je nevyhnutné kompletne rozvinúť po celej dĺžke, aby nebola zalomená.

05 | Kontrola spotreby

Pred samotným fúkaním sa odporúča izoláciu nafúkať do kontrolného boxu s určeným objemom na overenie spotreby a objemovej hmotnosti fúkaného materiálu.

06 | Zavedenie hadice

Hadica sa zavedie až na koniec vypĺňanej dutiny. Na aplikáciu postačuje malý montážny priestor.

07 | Fúkanie izolácie

Priestor sa vypĺňa fúkanou izoláciou postupne smerom k montážnemu otvoru. Vždy sa začína fúkať od okraja a postupuje smerom do stredu.

08 | Záverečná kontrola

Po aplikácii je potrebné skontrolovať hustotu a výšku fúkanej izolácie.

01 | Príprava priestoru

Pred samotnou aplikáciou treba zistiť reálny stav objektu a pomocou sond skladbu konštrukcie. Následne je potrebné vypratať z podkrovia predmety, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť prístup potrebný na fúkanie izolácie. Zároveň sa treba presvedčiť, že všetky odkvapové alebo podhľadové otvory sú zakryté.

Info o materiáli:

  • Fúkaná izolácia z čistého prírodného vlákna vyrobená z recyklovaného skla bez spojiva a prímesí. Nesadá, nehorí a je nenasiakavá. Ekologický a zdravotne neškodný materiál
  • Lambda λD = 0,034 až 0,045 W/(m . K) podľa aplikovanej objemovej hmotnosti (čím nižšia hodnota, tým viac izoluje)
  • Trieda sadania < 1 %, trieda reakcie na oheň A1 (najvyšší stupeň požiarnej bezpečnosti), krátkodobá nasiakavosť WS < 1 kg/m2, faktor difúzneho odporu m = 1

Čo budete potrebovať

  • Fúkaná izolácia Supafil Loft 045, vrece 16,6 kg, kg    2,00 €
  • Náradie a príslušenstvo: stroj s potrebným príslušenstvom, rebrík, kotviace prvky, pevné pravítko, kontrolný box, ochranný oblek, rukavice, ochranná maska,

Tip odborníka: Spotreba

Jednotková cena za kilogram fúkanej izolácie je síce trochu vyššia, ale spotreba je niekoľkokrát nižšia. Na dosiahnutie tepelného odporu R = 5 (m2 . K)/W pri hrúbke 200 až 250 mm je spotreba 2,5 až 3,6 kg/m2.

TEXT + FOTO: Knauf Insulation

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.