Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Ako správne zatepliť steny (pracovný postup)

Pripravte si pevnú ruku a trpezlivosť. Čo by ste pri zateplení obvodovej konštrukcie určite nemali podceniť je správne pripravený poklad. Vhodnosť podkladových vrstiev môžete posúdiť vizuálne, alebo meraním.

Krok 5: Vyvŕtanie otvorov na rozperné kotvy

Po dvoch dňoch od nalepenia tepelnej izolácie sa osadia rozperné kotvy. Do podkladu z poréznych materiálov sa vyvŕtajú otvory bez príklepu. Priemer vrtáka je 8, resp. 10 mm (v závislosti od priemeru rozpernej kotvy). Vrt musí byť minimálne o 10 mm hlbší, ako je dĺžka rozpernej kotvy. Najmenšia vzdialenosť od okrajov steny alebo podhľadu je 100 mm.

05 Vyvŕtanie otvorov na rozperné kotvy
05 Vyvŕtanie otvorov na rozperné kotvy |

Krok 6: Osadenie rozperných kotiev

Rozperné kotvy sa osadia kolmo na podklad tak, aby boli zakotvené v nosnej konštrukcii obvodového plášťa minimálne v hĺbke 35 až 65 mm (podľa druhu podkladu). Tanier rozpernej kotvy nesmie vyčnievať ponad tepelnú izoláciu. Na odstránenie tepelných mostov sa odporúča zapustená montáž rozperných kotiev s následným prekrytím kotiev fasádnymi zátkami. Po osadení kotiev sa miesta kotvenia zatrú lepiacou maltou.

06 Osadenie rozperných kotiev 1
06 Osadenie rozperných kotiev |

Krok 7: Dodatočné vystuženie rohov

Pomocou lepiacej malty sa na tepelnoizolačné dosky pripevnia rohové a dilatačné lišty a okolo rohov okenných a dverových otvorov sa pod uhlom 45 stupňov aplikuje zosilňujúce vystuženie (diagonálne pásy s rozmerom minimálne 250 × 500 mm). Zvislé a vodorovné rohové lišty možno kombinovať so sieťovinou zo sklených vlákien.

07 Dodatočné vystuženie rohov
07 Dodatočné vystuženie rohov |

Krok 8: Prebrúsenie izolačných dosiek

Povrch tepelnoizolačných dosiek na báze EPS sa po zatuhnutí lepiacej malty celoplošne prebrúsi, čím sa zabezpečí rovná plocha bez nerovností. Z povrchu izolačnej vrstvy a okolitého prostredia sa odstráni prebytočný prach. Ak sa výstužná vrstva na tepelnoizolačnej vrstve EPS realizuje po viac ako 14 dňoch po nalepení izolácie, musí sa povrch vždy prebrúsiť.

08 Prebrúsenie izolačných dosiek
08 Prebrúsenie izolačných dosiek |