Partneri sekcie:

Ako správne zatepliť steny (pracovný postup)

Pripravte si pevnú ruku a trpezlivosť. Čo by ste pri zateplení obvodovej konštrukcie určite nemali podceniť je správne pripravený poklad. Vhodnosť podkladových vrstiev môžete posúdiť vizuálne, alebo meraním.

Príprava podkladu pred zhotovením zateplenia

Pred zhotovením vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému je potrebné dôkladne pripraviť podklad. Mal by byť dostatočne rovný, suchý, bezprašný, bez mastnôt, zvyškov oddebňovacích prostriedkov a iných nečistôt, ktoré by mohli znížiť priľnavosť vyrovnávacích mált alebo lepidiel. Staré zvetrané omietky sa musia v prvom kroku bezpodmienečne odstrániť a v druhom kroku upraviť na požadovaný tvar.

Je dôležité, aby boli všetky vnútorné práce, ktoré sú spojené s mokrými procesmi (napr. potery, omietky), pred začatím zatepľovacích prác skompletizované a aby boli osadené všetky okenné a dverné rámy vrátane oplechovania. Čistenie podkladov sa vo všeobecnosti vykonáva pomocou drôtenej kefy, špachtle, prípadne, ak je to technicky možné, aj použitím vysokotlakovej pištole.

Zároveň treba pred lepením tepelnej izolácie posúdiť vhodnosť podkladových vrstiev, či už vizuálne, alebo meraním povrchových pevností samotného podkladu, prípadne priľnavosť odporúčaného systémového lepidla na daný podklad. Podklad musí spĺňať požiadavky na rovnosť. Murivo, na ktoré sa tepelná izolácia lepí, musí byť dostatočne rovné. Na nevhodných povrchoch treba podklad opraviť, pričom sa musia použiť vhodné malty s vysokou priľnavosťou na podklad, nízkym modulom pružnosti a s vysokou pevnosťou v ťahu pri ohybe.

Odporúča sa použiť reprofilačnú maltu, ktorá je určená na zhotovenie vrstvy s hrúbkou od 2 do 30 mm. Výhodou odporúčanej malty je rýchle vytvrdzovanie, čo umožňuje následné lepenie polystyrénu alebo minerálnej vlny už po jednom dni (v závislosti od nanesenej hrúbky a teploty okolia pri spracovaní).

Omietky vykazujúce trhliny, ktoré vznikli pri vysychaní alebo vplyvom vysokej absorpcie podkladových vrstiev, možno vyplniť materiálom určeným na lepenie tepelnoizolačných dosiek. To isté platí aj pri vzniknutých lokálnych trhlinách v skeletovej betónovej konštrukcii v styku nosník – stena, stĺp – stena

Čo budete potrebovať

Tepelnoizolačný systém ST therm

 • Soklový profil s odkvapovým nosom
 • Soklový profil rohový
 • Rýchlorezné skrutky
 • Plastové dilatačné spojky
 • Dištančné podložky
 • Penetračný náter
  Mapei Primer 3296
  spotreba 0,05 – 0,25 g/m2 (v závislosti od nasiakavosti podkladu), plast. kanister, 5 alebo 10 kg, 5 kg 49,67 €
 • Lepiaca a armovacia malta
  ST Line W310
  spotreba na lepenie: 3 až 4 kg/m2 (v závislosti od použitej tepelnej izolácie), spotreba na vytvorenie výstužnej vrstvy: 4 až 6 kg/m2 (hrúbka 3 až 5 mm), papierové vrece, 25 kg 6,60 €
 • Tepelnoizolačná doska
  na báze expandovaného polystyrénu alebo minerálnej vlny (hrúbka podľa projektu)
 • Rozperná kotva
  plastové zatĺkacie alebo skrutkovacie rozperné kotvy s platným schválením podľa ETAG 004
 • Rohová lišta
 • Dilatačná lišta
 • Sklotextilná mriežka
  ST line 117S
  plošná hmotnosť: 145 g/m2, veľkosť oka: 4 × 5 mm, rozmer: 1 × 50 m, m2 0,60 €
 • Gumoasfaltová hydroizolácia
  ST line Gumoasfaltová hydroizolácia
  spotreba: približne 0,6 až 1 kg/m2 (na jednu vrstvu),
  plastová nádoba 5 a 10 kg, 10 kg 6,27 €
 • Tepelnoizolačná soklová doska
  na báze extrudovaného polystyrénu (hrúbka podľa projektu)
 • Farebný základný náter
  podkladový náter weber 700
  spotreba: približne 0,15 až 0,20 kg/m2 (v závislosti od zrnitosti a nasiakavosti podkladu), plastová nádoba
  5 a 20 kg, 5 kg 19,89 €
 • Finálna omietka
  weberpas aquaBalance
  spotreba: približne 1,5 až 4,6 kg/m2 (v závislosti od štruktúry a veľkosti zrna), plastová nádoba 30 kg 97,61 €
 • Náradie
  penový valček alebo štetec, meracia lata, vodováha, elektrické nízkootáčkové miešadlo, elektrická vŕtačka bez príklepu, akumulátorový skrutkovač, vrták s priemerom 8 alebo 10 mm, zubová stierka, antikorové hladidlo, plastové hladidlo, hladidlo s brúsnou mriežkou, kladivo, murárska lyžica, vedro

Skladba vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému

Skladba vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému 

1 | Tehla
2 | Penetračný náter Mapei Primer 3296 + Lepiaca a armovacia malta ST line W310
3 | Tepelnoizolačné dosky z minerálnej vaty
4 | Lepiaca a armovacia malta ST line W310
5 | Sklotextilná mriežka ST line 117S + Lepiaca a armovacia malta ST line W310
6 | Penetračný náter pod omietku – podkladový náter weber 700
7 | Fasádna tenkovrstvová omietka weberpas aquaBalance
8 | Rozperné kotvy
9 | Fasádne zátky z minerálnej vlny
10 | Rohový profil

Krok 1: Založenie systému

Soklové profily sa pripevnia na murivo skrutkami s malou medzerou (približne 2 až 3 mm), pričom je vhodné použiť plastové dilatačné spojky. Šírka profilu musí zodpovedať použitej hrúbke tepelnej izolácie. Na vyrovnanie nerovnosti pod profilmi sa použijú vyrovnávacie podložky. Škára medzi profilom a podkladom sa utesní tmelom.

01 Založenie systému
01 Založenie systému |

Krok 2: Penetrácia podkladu

Na podklad sa pomocou valčeka, rozprašovača alebo štetca nanesie penetračný náter. Ak je povrch veľmi nasiakavý, musí sa náter naniesť v niekoľkých vrstvách (dve až tri vrstvy) v krátkom časovom intervale.

02 Penetrácia podkladu
02 Penetrácia podkladu |

Krok 3: Lepiaca malta

Lepiaca malta sa nanesie priamo na rubovú stranu tepelnoizolačnej dosky v neprerušovanom páse po jeho obvode v hrúbke 20 až 30 mm a v niekoľkých bodoch po jeho ploche (najčastejšie tri). Malta musí pokrývať viac ako 40 percent plochy dosky. Pri novom podklade, resp. pri lepení minerálnych izolačných lamiel s kolmou orientáciou vlákna, možno nanášať lepidlo aj celoplošne zubovým hladidlom.

03 Lepiaca malta
03 Lepiaca malta |

Krok 4: Nalepenie tepelnoizolačnej dosky

Po nalepení sa doska dôkladne pritlačí na podklad. Lepidlo sa pri nanášaní nesmie dostať na boky izolácie a vytláčať cez škáry medzi doskami. Prvý rad dosiek sa aplikuje do soklového profilu. Dosky treba lepiť v smere zdola nahor na väzbu a tesne vedľa seba. Škáry musia mať šírku < 2 mm. Priebežne treba kontrolovať rovnosť povrchu meracou latou a uloženie dosiek vodováhou.

04 Nalepenie tepelnoizolačnej dosky
04 Nalepenie tepelnoizolačnej dosky |