Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Vencové tvárnice

image 85453 25 v1

Tepelný most pri venci na úrovni stropu možno odstrániť použitím vencových tvárnic. Tie zároveň slúžia pri betonáži venca ako stratené debnenie.

Ich použitím sa vytvorí homogénny podklad z pórobetónu na omietanie, čím sa vylúči striedanie rozličných materiálov no fasáde a podklad nie je nevyhnutné sieťkovať. Na omietanie sú vhodné ľahké omietky určené na pórobetón. Mali by byť paropriepustné a vodoodpudivé, pričom je potrebné dodržať predpísanú hrúbku vrstvy.

Info o materiáli:

  • Vencová tvárnica na báze bieleho pórobetónu P4 – 500 s vrstvou tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny so šírkou 40 mm
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti U = 0,137 (pórobetón), U = 0,04 (minerálna vlna)

01. Lepiaca malta
Vencová tvárnica sa lepí tenkovrstvovou maltou. Suchá malta sa nasype za stáleho miešania do plastovej nádoby s 5 až 6 litrami vody a mieša sa, až kým nevznikne vláčna pastovitá zmes.

02. Lepenie tvárnic
Lepiaca malta sa nanesie zubatou naberačkou na celú úložnú plochu a na čelo vencovej tvárnice. Malta sa nanesie vždy len na dĺžku 2 až 3 tvárnic. Korigovať a usádzať tvárnice je možné asi 5 minút po nanesení malty poklepom gumovým kladivom.

03. Preloženie izolácie v rohoch
Pri preväzovaní rohov sa dbá na správne preloženie tepelnej izolácie.

04. Dodržanie medzery
Medzera medzi stropnou konštrukciou a vencovými tvárnicami slúži na vytvorenie venca na úrovni stropu po obvode celej stavby.

05. Vnútorný roh
Pri tvorbe vnútorného rohu – kúta – sa musí previazať aj tepelná izolácia, čím sa zabráni vytvoreniu tepelného mosta.

06. Výstuž venca
Po nalepení vencových tvárnic po celom obvode stavby sa uloží výstuž venca najlepšie vo forme armokošov, pričom krytie výstuže betónom má byť minimálne 15 mm.

Čo budete potrebovať

  • Vencová tvárnica: Ytong vencová tvárnica P4 – 500, rozmer (š × v × d): 125 × 249 × 599 mm alebo 125 × 199 × 599 mm, ks, cena od 3,67 €
  • Tenkovrstvová lepiaca malta: Ytong lepiaca malta sivá, spotreba: približne 1,8 kg/m2, papierové vrece, 17 kg, cena od 6,24 €
  • Výstuž venca – armokoše
  • Náradie a pomôcky: nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, murárska šnúra, zubatá naberačka

TIP: Bez podoprenia a fixovania

Dôkladnosť zlepenia vencových tvárnic zaručuje, že vencové tvárnice udržia aj tlak betónu pri betonáži venca, preto nie je potrebné ich dodatočné podopretie a fixovanie.

TEXT: spracované z podkladov spoločnosti Xella
FOTO: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre