Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Veľký prehľad murovacích mált

Pri murovaní je potrebné dodržiavať postupy stanovené v platných normatívnych predpisoch a výrobcami murovacích prvkov.

Na klasické murovanie z bežných murovacích materiálov, ako sú plné a ľahčené tehly, tehlové bloky a tvárnice, je vhodné použiť vápennocementovú maltu s minimálnou pevnosťou v tlaku 5 MPa. Na murovanie pórobetónových alebo sklených tvárnic sú vhodné špeciálne malty určené na tento účel.

Podklad na murovanie musí byť nosný, pevný, nasiakavý, suchý, zbavený voľných častíc, výkvetov a prachu, ktoré by mohli tvoriť separačnú vrstvu. Murovací materiál musí byť pevný, vyzretý a nesmie byť vodoodpudivý. Murivo z veľmi nasiakavých materiálov je vhodné dopredu navlhčiť, aby sa zabránilo rýchlemu vysychaniu murovacej malty.

Suchú zmes je možné spracovať s predpísaným množstvom vody na požadovanú konzistenciu buď pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla, alebo spádovej (príp. kontinuálnej) miešačky. Murovacia malta sa mieša, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Niektoré maltové zmesi je potrebné nechať na krátky čas odležať, aby sa aktivovali jednotlivé zložky, a opätovne premiešať.

Namiešanú maltu je potrebné spracovať do 1 až 2 h, podľa pokynov výrobcu. Malta sa nanáša murárskou lyžicou. Škáry v murive sa musia úplne vyplniť. Murovacie prvky sa kladú do čerstvého maltového lôžka. Ich zarovnanie do vodorovnej a zvislej polohy sa vykonáva murárskym alebo gumeným kladivkom a pomocou vodováhy aj šnúry.

ST line W 600

Vlastnosti
Suchá maltová zmes na murovanie, určená na ručné spracovanie. Určená na murovanie bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic, sklených tvárnic a sadrových prvkov) v interiéri a exteriéri. Pevnosť v tlaku 5 MPa. Pri murovaní je potrebné veľmi nasiakavé podklady vopred navlhčiť, aby sa zabránilo rýchlemu vysušeniu malty. Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5 °C a nad +25 °C (vzduch aj stavebná konštrukcia), pri spracovaní sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Spotreba
16,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 10 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
4,29 €/25 kg

Predajca
Stavmat stavebniny

ST line W 600

Murovacia malta 5 MPa (označenie: 011)

Vlastnosti
Vápennocementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných a deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných a ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.). Nie je vhodná na murovanie stavebných konštrukcií z pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov ani na škárovanie muriva. Pevnosť v tlaku: 5 MPa. Odporúčaná hrúbka vrstvy: 12 mm. Zrnitosť: 4 mm. Podklad musí byť pevný, bez prachu, zbavený mastnoty a iných nečistôt a nesmie byť zamrznutý. Veľmi nasiakavé materiály je potrebné pokropiť vodou, predovšetkým v teplom počasí, aby sa zabránilo predčasnému vyschnutiu malty. V chladnom počasí musí byť murovací materiál, naopak, suchý.

Spotreba
21 kg/m2 (hrúbka odporúčanej vrstvy: 12 mm)

Balenie
Papierové vrece, 30 kg

Orientačná cena
4,14 €/30 kg

Predajca
Cemix

Murovacia malta 5 MPa označenie 011

Murovacia malta 50

Vlastnosti
Vápennocementová priemyselne vyrábaná maltová zmes na ručné a strojové spracovanie. Určená na murovanie zo všetkých druhov bežných murovacích prvkov, zhotovovanie nosných stien, priečok a komínov. Pevnosť v tlaku: 5 MPa. Zrnitosť: 4 mm. Spracovateľnosť malty: približne 1 až 2 h. Murovanie je potrebné uskutočňovať v zmysle platných noriem vzťahujúcich sa na murivá a murovacie malty a záväzných predpisov jednotlivých výrobcov murovacích prvkov pri dodržaní zvyčajných remeselných a spracovateľských zásad. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C.

Spotreba
Približne 1,6 kg suchej zmesi/1 l čerstvej malty

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
3,36 €/25 kg

Predajca
Baumit

Murovacia malta 50

KM UNIMALTA

Vlastnosti
Univerzálna vápennocementová suchá maltová zmes na murovanie, omietanie, opravy a iné stavebné práce. Použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Po vyzretí je vhodným omietkovým podkladom na dokončovacie povrchové úpravy, ako sú napr. štuky, šľachtené omietky (prestierkovať), obklady a pod. Dobrá priľnavosť na podklad, ľahké spracovanie. Po vytvrdení odolná proti mrazu a poveternostným podmienkam. Paropriepustná, dobrá mechanická odolnosť. Pevnosť v tlaku: min. 2,5 MPa. Zrnitosť: 0 až 1,25 mm. Podklad na murovanie musí byť nosný, pevný, nasiakavý, suchý, zbavený voľných častíc, výkvetov a pod. Veľmi nasiakavé murovacie prvky je vhodné dopredu navlhčiť.

Spotreba
Spotreba na murovanie: približne 32 kg suchej zmesi (21 l čerstvej malty)/m2 muriva (hrúbka muriva 115 mm)

Balenie
Papierové vrece, 30 kg

Orientačná cena
3,77 €/30 kg

Predajca
quick-mix

KM UNIMALTA

webermix murovacia malta

Vlastnosti
Suchá maltová zmes s obsahom anorganických spojív, plnív a prísad zlepšujúcich ručné spracovanie. Určená na klasické murovanie obvodových stien, nosných stien a priečok v interiéri a v exteriéri z bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových a sklenených tvárnic, sadrových prvkov) so spracovateľnosťou do 60 minút v závislosti od okolitých podmienok. Pevnosť v tlaku: min. 5 MPa. Zrnitosť: 4 mm. Pri murovaní je potrebné veľmi nasiakavé materiály vopred navlhčiť, aby sa zabránilo rýchlemu vysušeniu malty.

Spotreba
Približne 16,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
3,30 €/25 kg

Výrobca
Saint-Gobain Weber

webermix murovacia malta

PCI Pecicret® K 01

Vlastnosti
Univerzálna murovacia a jadrová malta na murovanie a omietanie vnútorných a vonkajších zvislých stavebných konštrukcií z tehál, prírodného kameňa a všetkých bežných tvárnicových blokov. Veľmi vhodná na renovačné práce. Suchá maltová zmes je po zmiešaní s vodou ľahko spracovateľná. Dobrá vodoodpudivosť a priľnavosť na podklad. S vhodným obsahom mikropórov, odolná proti klimatickým vplyvom, paropriepustná. S vysokou mechanickou odolnosťou, odolná proti nárazom, oteru a poškrabaniu. Pevnosť v tlaku: min. 5 MPa. Zrnitosť: do 2 mm. Podklad musí byť suchý, nosný, pevný, zbavený všetkých nečistôt, výkvetov, starých náterov a prachových častíc. Pri murovaní a omietaní veľmi nasiakavých materiálov a najmä pri murovaní a omietaní pri vysokých teplotách je potrebné stavebné dielce vopred navlhčiť.

Spotreba
Približne 16 až 18 kg/m2 (hrúbka vrstvy: 10 mm)

Balenie
Papierové vrece, 30 kg

Orientačná cena
5,94 €/30 kg

Predajca
Basf

PCI Pecicret K 01

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2019.