Partneri sekcie:

Izolácia spodnej stavby samolepiacou bitúmenovou fóliou

image 92103 25 v1

Pri výbere hydroizolačného systému na izolovanie základovej dosky, príp. základov pod úrovňou terénu sú rozhodujúce existujúce základové pomery, ako aj podkladový materiál, na ktorý sa bude aplikovať. Praktickou alternatívou k tradičným riešeniam izolácie stavby pod úrovňou terénu (základových konštrukcií) sú hydroizolačné systémy na báze bitúmenu.

Jedným zo systémových riešení na izolovanie základových dosiek, či stavebných konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu je samolepiaca bitúmenová fólia, ktorá je okrem ochrany pred zemnou vlhkosťou určená aj na ochranu pred radónom. Hydroizolačné systémy na báze bitúmenu sa aplikujú za studena. Odbúrava sa tak riziko roztavenia asfaltového pásu v spoji, príp. nedostatočného natavenia na podklad ,ktoré v niektorých prípadoch môže viesť aj k zatekaniu do stavebnej konštrukcie. Súčasťou hydroizolačného systému sú aj doplnkové výrobky na riešenie drobných detailov.

Príprava podkladu

Podklad musí byť rovný, pevný, nosný, bez trhlín, oddeliteľných častí (prach, nečistoty…), ostrých výstupkov, vyčnievajúcej malty, kameniva alebo betónu. Pôvodné nátery na báze bitúmenu sa musia odstrániť. Povrch môže byť vlhký, ale nie mokrý. Všetky vnútorné rohy a kúty sa musia zaobliť vyhotovením fabiónu s polomerom 40 až 50 mm. Vonkajšie rohy musia zvierať uhol 45°. Na jeho zhotovenie možno použiť rýchlotuhnúcu opravnú cementovú maltu.

Nerovnosti povrchu väčšie ako 5 mm je potrebné vyrovnať rýchloschnúcou cementovou maltou. Na pripravený podklad sa aplikuje základný náter na zlepšenie prídržnosti samolepiacich hydroizolačných pásov. Základný náter sa premieša v originálnej nádobe a nanesie na povrch štetcom, valcom alebo vhodným striekacím zariadením. Pred aplikáciou samolepiacich hydroizolačných pásov musí byť základný náter úplne suchý (čas vysychania približne 45 min).

Aplikácia hydroizolačnej fólie

Hydroizolačnú fóliu je potrebné pred aplikáciou nechať aklimatizovať pri teplote vnútorného prostredia +20 °C. Vnútorné a vonkajšie rohy a hrany stavebnej konštrukcie sa utesnia rohovou bitúmenovou tesniacou páskou. Horizontálne konštrukcie, miesta styku stavebných konštrukcií, priestupy cez stavebné konštrukcie a zložité detaily sa utesnia bitúmenovou páskou.

Z povrchu bitúmenových tesniacich pások sa odstránia ochranné pásy až tesne pred nalepením hydroizolačnej fólie. Samolepiaca hydroizolačná fólia sa zreže ostrým nožom na potrebný rozmer. Pred nalepením pásu sa z hydroizolačnej fólie odstráni približne 300 mm ochranného papiera a pás hydroizolačnej fólie sa nalepí na podklad. Nalepená hydroizolačná fólia sa dôkladne pritlačí a stiahne sa zvyšný ochranný papier.

Gumeným valcom, metlou alebo handričkou sa hydroizolačné pásy opatrne nalepia tak, aby nevznikli vzduchové bublinky a nerovnosti. Následne sa pásy dôkladne pritlačia pohybom gumeného valca od stredu pásu k okrajom. Jednotlivé pásy hydroizolačnej fólie sa kladú so vzájomným presahom 100 mm a lepia sa na nalepenú bitúmenovú tesniacu pásku na okraji pásu hydroizolačnej fólie. Miesto styku dvoch pásov sa dôkladne pritlačí gumeným valcom.

01 | Príprava podkladu
Z povrchu je potrebné odstrániť cementové mlieko, voľné časti, prach, zvyšky mastnôt, olejov a oddebňovacích prípravkov.

02 | Odstránenie nečistôt
Betónový povrch musí byť hladký, bez štrkových hniezd. Drsné miesta sa opravia alebo vyrovnajú. Ostré hrany sa mierne zaoblia. Podklad môže byť pred lepením hydroizolačnej fólie mierne vlhký.

03 | Zamiešanie základného náteru
Na pripravený podklad sa aplikuje základný náter na zlepšenie prídržnosti samolepiacich hydroizolačných pásov. Základný náter sa premieša v originálnej nádobe.

04 | Nanesenie základného náteru
Zamiešaný základný náter sa nanesie na pripravený podklad valčekom na dlhej rúčke, štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Nanesený základný náter sa nechá úplne zaschnúť (45 min).

05 | Základný náter pri detailoch
Základný náter sa nanesie pomocou štetca aj v mieste priestupov cez základovú dosku.

06 | Aklimatizácia fólie pri izbovej teplote
Hydroizolačná fólia sa nechá pred aplikáciou aklimatizovať pri teplote vnútorného prostredia +20 °C.

07 | Odrezanie pásu hydroizolačnej fólie
Samolepiaca hydroizolačná fólia sa zreže ostrým nožom na potrebný rozmer. Na zjednodušenie práce s fóliou je na páse vyznačený rozmerový raster 100 × 100 mm.

08 | Nalepenie hydroizolačnej fólie
Pred nalepením pásu sa z hydroizolačnej fólie odstráni približne 300 mm ochranného papiera a pás hydroizolačnej fólie sa nalepí na podklad. Začína sa v mieste rohu a pásy sa lepia od vrchu dole. Nalepená hydroizolačná fólia sa dôkladne pritlačí a stiahne sa zvyšný ochranný papier.

09 | Dôkladné pritlačenie pásov na podklad
Gumeným valcom sa hydroizolačné pásy opatrne nalepia tak, aby nevznikli vzduchové bublinky a nerovnosti. Následne sa pásy dôkladne pritlačia pohybom gumeného valca od stredu pásu k okrajom.

10 | Vzájomný presah pásov
Jednotlivé pásy hydroizolačnej fólie sa kladú so vzájomným presahom 100 mm a lepia sa na nalepenú bitúmenovú tesniacu pásku na okraji pásu hydroizolačnej fólie. Miesto styku dvoch pásov sa dôkladne pritlačí gumeným valcom.

11 | Utesnenie detailov
Priestupy cez stavebnú konštrukciu sa utesnia pásom samotnej hydroizolačnej fólie alebo hotovými pásmi. Pri použití bitúmenovej tesniacej pásky sa z pásky odstráni ochranný papier a pás sa nalepí okolo prestupujúceho prvku. Z tesniaceho pásu sa odstráni vrchný ochranný papier a následne sa nalepí pripravený pás hydroizolácie.

Info o materiáloch:

 • Samolepiaca membrána proti vode a vlhkosti na báze bitúmenov so schopnosťou premostiť trhliny, odolná proti radónu
 • Jednozložkový základný náter na báze kaučukobitúmenov bez obsahu rozpúšťadiel

Čo budete potrebovať

 • Opravná cementová malta
  Planitop 400
  spotreba: 1,85 kg/m2 (1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg    29,07 €
  Planitop Fast 330
  spotreba: 1,45 kg/m2 (1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg    29,67 €
 • Základný náter
  Mapethene Primer
  spotreba: približne 100 až 150 g/m2 (v závislosti od nasiakavosti a drsnosti povrchu), plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg    24 €
 • Samolepiaca bitúmenová fólia
  Mapethene SA
  šírka: 150, 300 a 1 000 mm, hrúbka: 1,5 mm, dĺžka: 5 a 15 m, balenie šírka 1 m    243 €
 • Rohová bitúmenová tesniaca páska
  Mapethene Band C
  šírka: 300 mm, dĺžka: 15 m, balenie    116,10 €
 • Bitúmenová tesniaca páska
  Mapethene Band B
  šírka: 300 mm, dĺžka: 20 m,
 • Náradie a pomôcky
  ostrý nôž
  štetka
  penový valček
  gumený valec
  metla
  handrička
  miešadlo

POZOR!
Návrh vhodnej izolácie

Pri návrhu hydroizolácie konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu je potrebné obrátiť sa vždy na odborníka, ktorý navrhne vhodnú izoláciu v závislosti od charakteru podkladu a ďalších dôležitých faktorov.

Ochrana pásov hydroizolačnej fólie na zvislej konštrukcii

Na hornej hrane zvislej stavebnej konštrukcie je potrebné hydroizolačné pásy prelepiť ukončovacou bitúmenovou tesniacou páskou alebo butylkaučukovou tesniacou páskou, prípadne zakryť ochrannou odkvapovou lištou.

TEXT: spracované z podkladov firmy Mapei
FOTO: Mapei

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.