• OSMA
  • SKSI

Prehľad sanačných mált na betón

image 70766 25 v2

Návrh spôsobu sanácie poškodených betónových konštrukcií vyplýva zo správnej diagnostiky porúch a zistenia možných príčin ich vzniku, ako aj z určenia ich rozsahu.

Betónové konštrukcie sú vystavené rozličným negatívnym vplyvom, ktoré sa po určitom čase zvyčajne prejavujú vo forme zdegradovaného betónu, skorodovanej výstuže, trhlín, zníženého pH, prípadne nedostatočného krytia výstuže. Veľmi často možno nedostatky kvality postrehnúť aj na čerstvo zabetónovaných plochách.

Príčinou ich vzniku bývajú chyby už pri samotnej výrobe betónu alebo nesprávne realizované betonárske práce priamo na stavbe. Prejavujú sa vytvorením vypuklín, štrkových hniezd a lokálnym chýbaním kusov betónu. Spôsob sanácie sa volí s ohľadom na rozsah poškodenia betónovej konštrukcie.

Sanácia betónových konštrukcií reprofilačnými maltami sa využíva pri poškodeniach menšieho rozsahu (menšej plochy). S použitím tohto spôsobu sa možno však stretnúť aj pri opravách starších, značne degradovaných betónových konštrukcií, ako sú napríklad mostné nosníky, piliere, rímsy, odvodňovacie žľaby, rovnako aj pri sanácii čistiarní odpadových vôd či vodojemov.

Opravné malty sa v súčasnosti bežne uplatnia aj pri realizácii novostavieb. Je to preto, že vysoké nároky investorov a projektantov nútia realizačné firmy používať také výrobky a materiály, ktorými sa zabezpečí požadovaná kvalita a funkčnosť. Betón musí mať také vlastnosti, s akými bol do konštrukcie navrhnutý. V závislosti od druhu konštrukcie a od konkrétnych požiadaviek na konštrukciu počas prevádzky sa často navrhuje aj finálna sekundárna ochrana betónovej konštrukcie v podobe náterov.

Baumit Sanačný betón G

Použitie
Priemyselne vyrábaná suchá maltová (betónová) zmes, určená ako reprofilačná malta na sanáciu betónových konštrukcií, vodotesná a mrazuvzdorná. Je použiteľná bez vytvorenia spojovacieho mostíka. Vhodná predovšetkým na sanáciu inžinierskych stavieb, ako sú mosty, tunely, chladiace veže. Nanáša sa ručne alebo strojom, technológiou mokrého striekania pomocou stroja na mokré torkrétovanie, ktorý zabezpečuje zmiešanie zmesi na potrebnú konzistenciu a jej dopravu na miesto aplikácie.

Spotreba
Približne 2 kg/m2 (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie
Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 16,20 €
Výrobca: Baumit, www.baumit.sk

Baumit Sanačný betón G

Výplňová opravná stierka na betón Quartz Výplň

Použitie
Výplňová sanačná malta na báze cementu, jemného plniva a modifikujúcich prísad s vysokou priľnavosťou k betónovému podkladu a výstuži, trvale odolná proti vode, poveternostným vplyvom a mrazu. Používa sa na opravy a reprofiláciu betónových a železobetónových konštrukcií, lokálnych poškodení balkónov, lodžií, plotov, prefabrikátov a podobne. Nesteká, môže sa použiť aj na zvislé plochy. Vhodná na opravy betónov až do hrúbky 50 mm.

Spotreba
Približne 1,7 kg/m2(na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie
Papierové vrece, 5 a 25 kg
Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 23,58 €
Výrobca: Den Braven, www.denbraven.sk

Výplňová opravná stierka na betón Quartz Výplň

Ceresit CD 26

Použitie
Hrubozrnná jednozložková malta určená na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Odolná proti priesakom vody, paropriepustná. Hrúbka nanášanej vrstvy sa pohybuje od 30 do 100 mm, pri aplikácii na steny a podlahy sa odporúča nanášať postupne vrstvy s hrúbkou do 35 mm. Vhodná na vypĺňanie nerovností, reprofiláciu povrchov a na vykonávanie komplexných opráv balkónov alebo rôznych typov betónových aj železobetónových konštrukcií. Môže byť spracovávaná ručne aj strojovo.
Spotreba
Približne 2 kg/m2 (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie
Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 35,65 €
Výrobca: Henkel, www.ceresit.sk

Ceresit CD 26

Mapegrout T60

Použitie
Jednozložková tixotropná malta vystužená vláknami, odolná proti síranom. Je určená na opravy betónových povrchov kanalizačných stôk, vodohospodárskych stavieb a tunelov, ktoré vyžadujú odolnosť proti síranom, opravy povrchov betónových konštrukcií, ktoré boli poškodené vplyvom korózie oceľovej výstuže, na vypíňanie pevných škár (napr. medzi základmi a stĺpom, trhliny v podlahách a pod.) a prefabrikovaných konštrukcií. Nanáša sa ručne aj na vertikálne povrchy do hrúbky 40 mm, na stropy do hrúbky 20 mm, a to bez použitia debnenia alebo nástrekom pomocou vhodného strojného zariadenia.
Spotreba
Približne 1,85 kg/m2(na každý 1 mm hrúbky vrstvy, bez pridania kameniva)
Približne 1,45 kg/m2(na každý 1 mm hrúbky vrstvy, pri pridaní kameniva frakcie 3 až 6/8 mm)
Balenie
Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 27,30 €
Výrobca: Mapei SK, www.mapei.sk

Mapegrout T60

Repol Hrubá sanačná malta SM 40

Použitie
Sanačná prášková jednozložková malta sivej farby s vysokou priľnavosťou k betónu, bez obsahu chloridov a chrómanov. Odolná proti rozmrazovacím prostriedkom. Určená najmä na sanáciu železobetónových konštrukcií. Použiteľná v interiéri aj exteriéri. V jednom pracovnom kroku možno naniesť vrstvu do 40 mm. Vhodná na nanášanie na horizontálne aj vertikálne plochy. Špeciálne použitie ako opravná a reprofilačná malta pri sanáciách zaťažovaných betónových a železobetónových konštrukcií, mostov, balkónových dosiek, betónových prefabrikátov a plôch, poškodených rohov a hrán betónových dielcov. Vhodná na ručné nanášanie. Skúšaná podľa: STN EN 1504-3 – Trieda R3, pre stupeň vplyvu prostredia XF4.
Spotreba
Približne 2 kg/m2 (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie
Papierové vrece, 30 kg
Orientačná cena
Papierové vrece, 30 kg – 17,28 €
Výrobca: Murexin, www.murexin.sk

Repol Hrubá sanačná malta SM 40

weber.rep vysprávka H

Použitie
Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými spojivami, s prísadami syntetických živíc, určená na hrubé reparácie betónu s hrúbkami 30 až 80 mm. Používa sa na hrubé opravy miest s vylomeným betónom, na uzatvorenie štrkových hniezd pri nedokonalom hutnení pohľadových betónov. Maltou s hustou konzistenciou je možné vyplniť naraz aj hlboké otvory. V prípade, že ide o sanáciu železobetónovej konštrukcie s vyšším obsahom chloridov alebo o namáhanie konštrukcie soľnými roztokmi, sa po nanesení ochranného náteru na celú plochu aplikuje hydrofóbny impregnačný náter. Vhodná na ručné nanášanie.
Spotreba
Približne 2 kg/m2 (na každý 1 mm hrúbky vrstvy)
Balenie
Papierové vrece, 25 kg
Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 26,40 €
Výrobca: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk

weber.rep vysprávka H

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými výrobcami
FOTO: archív výrobcov, Ing. Petr Šimůnek, PhD.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieCement a betón