Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Cement vhodný pre chladné dni

image 76329 25 v2

S blížiacim sa chladným jesenným obdobím je otázka betonáže spojená aj s výberom správneho druhu cementu. Vysokopevnostný portlandský cement SUPRACEM od výrobcu CEMMAC je vzhľadom na vysoký vývin hydratačného tepla počas tuhnutia vhodný aj pre spracovanie v chladnejšom prostredí.

Z hľadiska konečných pevností vyhovuje SUPRACEM aj tým najnáročnejším konštrukciám s požiadavkou najvyšších pevností s potrebou rýchleho oddebnenia alebo zaťaženia konštrukcie (napr. schodiská, stĺpy, múry a pod.) Rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje rýchle odformovanie výrobkov, rýchlu pochôdznosť betónových plôch a rýchle zaťaženie zhotovených betónov. Vysoké počiatočné aj koncové pevnosti v tlaku, dobrá spracovateľnosť, farebná stálosť a nízke objemové zmeny vyhovujú takmer všetkým druhom priemyselných aj občianskych stavieb.

www.cemmac.sk

Komentáre