Nový parný kotol CSB značky Bosch

Tajomstvom „výnimočnosti“ kotla CSB sú tzv. „helixové“ žiarové rúry ktoré zabezpečujú výbornú výmenu tepla

Nový parný kotol CSB značky Bosch s výkonmi do 5 200 kg pary za hodinu je kompaktné zariadenie na účinnú výrobu sýtej pary od 0,5 do 16,0 bar. Dosahuje účinnosť vykurovania až 95,3% a v kombinácii s nízko emisnými horákmi spĺňa emisné limity smernice MCPD (EU) 2015/2193. Tlakový celok je ako prvý z rodiny parných kotlov značky Bosch navrhnutý a konštruovaný podľa európskej normy EN 12953.

Tajomstvom „výnimočnosti“ kotla CSB sú tzv. „helixové“ žiarové rúry, ktoré zabezpečujú výbornú výmenu tepla. Ich prierez sa nezmenšuje a nevkladajú sa do nich žiadne dodatočné komponenty, čo prispieva k minimalizácii odporu spalín.

Nový parný kotol CSB značky Bosch

Nízky odpor spalín zabezpečuje výrazne nižšiu spotrebu elektrickej energie na pohon horákového ventilátora pre zásobovanie spaľovacím vzduchom. Znížená spotreba energie v kombinácii s vysokou termickou účinnosťou kotla, prispievajú s výraznému znižovaniu prevádzkových nákladov.

Viac informácií na www.bosch-industrial.com/sk

Komentáre