Pokládka vykurovacej rohože (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Jedným z riešení vykurovania podlahovej konštrukcie, vhodným pod keramickú dlažbu alebo kamenné podlahy, je elektrická vykurovacia rohož s malou stavebnou výškou (1,8 mm) a s kombinovaným odolným vykurovacím káblom s dvojitým izolovaním.

Info o materiáli

» Prášková, vodoodolná, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta s vysokou pružnosťou na lepenie veľkoformátových dlažieb v exteriéri a interiéri do tekutého lôžka so 100 % pokrytím rubovej strany dlažby; na lepenie keramiky, jemnej keramiky, porcelánových a klinkerových prvkov na podklady so zvýšeným mechanickým a tepelným namáhaním; vhodná aj na zastierkovanie vykurovacích rohoží pred lepením dlažby.

Čo budete potrebovať

  • Vykurovacia rohož: Warmup StickyMatTM, výkon: 150 až 2 400 W/m2, šírka rohože: 500 mm, plocha: 1 až 15 m2, hrúbka kábla: 1,8 mm
  • Penetračný náter/adhézny mostík: Murexin Superzáklad D4 rapid, spotreba: približne 0,1 až 0,15 kg/m2, (nenasiakavé podklady), približne 0,08 až 0,135 kg/m2 (nasiakavé podklady), plastové vedro, 1, 5 a 10 kg, 5 kg 38,64 € alebo Murexin Hĺbkový základ LF 1, spotreba: približne 0,15 kg/m2, fľaša, 1 kg, plastová nádoba, 5, 10 a 25 kg, 5 kg 26,36 €
  • Vysokopružná lepiaca malta: Murexin Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75, spotreba: približne 2,9 kg/m2 (stierka s ozubením 10 mm), približne 4,4 kg/m2 (stierka s polkruhovým ozubením 25 mm), papierové vrece, 25 kg 27,60 €
  • Škárovacia malta: Murexin Škárovacia malta FM Premium Classic/Trend, šírka škár: 0,5 až 7 mm, spotreba: 0,2 až 0,9 kg/m2 (podľa tvaru obkladu a šírky škáry), papierové vrece, 25 kg od 21,72 €
  • Silikónový tmel: Murexin Silikónové tesnenie škár SIL 60 Classic/Trend, spotreba: približne 1 balenie/10 bm (šírka škáry: 5 mm), kartuša, 310 ml od 7,98 €
  • Tepelnoizolačné dosky: extrudovaný polystyrén
  • Izolačný pás
  • Náradie a pomôcky: meter, dláto, ceruzka, penový valček, súprava na meranie odporu, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, murárska lyžica, oceľové zubové hladidlo, gumená stierka, molitanové hladidlo, špongia, ostrý nôž, aplikačná pištoľ.

Rohože sa inštalujú bezprostredne pod podlahovinu do tenkej vrstvy lepiacej malty s vysokou pružnosťou, čo zabezpečuje nábeh vykurovania v priebehu niekoľkých minút. Obalenie vykurovacích vodičov lepiacou maltou na kladenie dlažby do tekutého lôžka zabezpečí optimálny priestup tepelnej energie.

Lepiacou maltou sa zároveň vytvorí podklad, ktorý zjednoduší kladenie vrchnej dlažby. Čerstvá lepiaca malta sa získa zmiešaním suchej zmesi lepiacej malty s predpísaným množstvom vody (približne 6,25 l vody/25 kg vrece).

Zmes sa mieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (približne 3 min.), až kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Čerstvá lepiaca malta sa nanesie na uložené vykurovacie rohože hladkou stranou oceľového hladidla. Káble vrátane spojov nesmú vyčnievať zo stierky.

Po dostatočnom vytvrdnutí (približne 24 hod.) sa na vystierkovanú plochu nalepí dlažba. Dlažba sa uloží do čerstvého lôžka z vysokopružnej lepiacej malty. Lepiaca malta sa nanesie na podklad zubovým hladidlom vedeným pod uhlom približne 45 až 60°.

Dlažba sa vtlačí do naneseného tekutého maltového lôžka, ktoré sa po pritlačení dlažby samo roztečie a zabezpečí celkové pokrytie rubovej strany dlažby. Prípadné prebytky lepiacej malty na povrchu dlažby sa odstránia vlhkou špongiou. Dlažba sa po vyschnutí lepiacej malty vyškáruje vhodnou škárovacou maltou.

Krok 1: Elektrické napájanie

Pred uložením elektrických vykurovacích rohoží sa zabezpečí elektrické napájanie (30 mA RCD), osadia sa 35 mm hlboké elektrické zásuvky a rozvody.

01 Elektrické napájanie
01 Elektrické napájanie |

Krok 2: Príprava podkladu

Skontroluje sa pevnosť a rovnosť podkladu. Z podkladu sa odstránia nečistoty, prach, separačné vrstvy a voľné častice.

02 Príprava podkladu
02 Príprava podkladu |

Krok 3: Penetračný náter

Na pripravený podklad sa nanesie celoplošne neriedený penetračný náter v rovnomernej vrstve tak, aby na povrchu nevznikli mláky. Penetračný náter sa nechá zaschnúť (15 min. až 12 hod. – sadrové podklady). Na zvislé konštrukcie, ktoré budú v styku s podlahou, sa osadí izolačný pás.

03 Penetračný náter
03 Penetračný náter |

Krok 4: Tepelnoizolačné dosky

Na napenetrovaný podklad sa nalepia do vrstvy vysokopružnej lepiacej malty obojstranne povrchovo upravené tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu vystužené sklotextilnou mriežkou.

04 Tepelnoizolačné dosky
04 Tepelnoizolačné dosky |

Krok 5: Adhézny mostík

Na tepelnoizolačné dosky sa nanesie celoplošne penovým valčekom tenká vrstva adhézneho mostíka. Adhézny mostík sa pred aplikáciou premieša vo vedre. Na izolačných doskách sa po zaschnutí adhézneho mostíka vyznačí poloha pevne stojacich predmetov.

05 Adhézny mostík
05 Adhézny mostík |