Partner sekcie:
  • PMH

Aquatherm Nitra 2017

image 89891 25 v1

Už 19. ročník nitrianskeho Aquathermu hodnotia jeho usporiadatelia ako prelomový. Veľtrh sa konal prvý raz v štyroch zaplnených halách, ktoré boli aspoň v základnom rámci rozdelené podľa odborov – predovšetkým s ohľadom na odbor ventilácie a klimatizácie. Medzi zastúpené krajiny patrili Česká republika, Čínska ľudová republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika, Chorvátsko, Taliansko a Turecko. Spolu využilo možnosť prezentácie v rámci tohto ročníka 193 vystavovateľov, čo je oproti minulému ročníku pomerne veľký nárast. Naopak, návštevnosť z minulého roka sa nepodarilo prekonať.

V ústrety návštevníkom

Prvýkrát sa v súlade s možnosťami výstaviska Agrokomplex organizátori pokúsili aj o dôstojnejšie vstupné a zároveň aj registračné miesto. Pre hostí pripravili aj lákavú súťaž o automobil Fiat Fiorino Combi.

 Najlepšie exponáty veľtrhu

Tradičným vrcholom podujatia bolo ocenenie tých najlepších. Odborná komisia udelila v tomto ročníku v rámci súťaže o najlepší exponát veľtrhu štyri zlaté medaily a štyri čestné uznania.     

SSTP udeľovala už štvrtý raz ocenenia za najlepší výrobok z oblasti TZB, ktorý vznikol na Slovensku. Cieľom tejto súťaže je podporiť výrobu domácich firiem a ich presadzovanie sa na trhu. Odovzdávali sa aj ceny za najlepšiu diplomovú prácu a projekt realizovaný v roku 2016.

Sprievodný program SSTP

Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu sú každoročne sprievodné podujatia a ďalšie aktivity smerujúce k návštevníkom. Tento rok sa niesol v znamení čoraz aktuálnejšej témy budov s takmer nulovou potrebou energie, ktorá bola rozdelená do štyroch seminárov (voda, teplo, vzduch, plyn) počas všetkých dní veľtrhu. Garantom bola Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia.

Aj v Nitre raz za dva roky

Absolútnou novinkou je prechod veľtrhu na dvojročný cyklus, takže ďalší, v poradí už 20. ročník sa uskutoční 5. až 8. februára 2019.

K dvojročnému cyklu vedú ekonomické dôvody či intervaly zavádzania nových výrobkov na trh. Zmyslom zmeny je však aj budovať Aquatherm ako odborný veľtrh TZB, ktorý bude cielene a komplexne zastrešovať a prezentovať budovu ako jeden celok, a to z pohľadu vykurovania, merania, riadenia a regulácie, zdravotechniky, ale aj vzduchotechniky, chladenia a klimatizácie.

Konkrétne termíny vrátane konania v nepárnych rokoch sú určené s maximálnym zohľadnením nosných odborových akcií doma aj v zahraničí, s osobitným ohľadom na Aquatherm Praha (párne roky). Ten sa bude najbližšie konať od 27. februára do 2. marca 2018.

Najlepšie exponáty veľtrhu Aquatherm Nitra 2017

Zlatá medaila

Výrobok: Vitosol 200-FM, typ: SV2F/SH2F – plochý solárny kolektor
Vystavovateľ: Viessmann, s. r. o.

Výrobok: Grundfos SCALA2 3-45 A – domáca vodáreň
Vystavovateľ: Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s. r. o.

Výrobok: Logamax plus GB192iT-210 SR – kompaktná vykurovacia centrála
Vystavovateľ: Bosch Termotechnika, s. r. o., obchodná divízia Buderus

Výrobok: flexoCOMPACT exclusive – tepelné čerpadlo vzduch-voda
Vystavovateľ: Vaillant Group Slovakia, s. r. o.

Čestné uznanie

Výrobok: CAIRO PRO (ver. 1.1.0.5) – softvérová pomôcka pre projektantov TZB
Vystavovateľ: SECESPOL- CZ s. r. o., ČR

Výrobok: PL 600 Prestige L – teplovodný kozub
Vystavovateľ: LECHMA, Poľsko

Výrobok: MICROWELL DRY SIREN – podstropný bazénový odvlhčovač
Vystavovateľ: MICROWELL, s. r. o., SR

Výrobok: Bio Tec Plus Centrometal – kombinovaný kotol na drevo a pelety
Vystavovateľ: Zamat, s. r. o., Chorvátsko

Cena SSTP za najlepší slovenský výrobok v roku 2017

Cena SSTP

Výrobok: MVZ 180 – rekuperácia do rodinných domov
Vystavovateľ: VAŇO, s. r. o. 

Čestné uznanie

1.    miesto
Výrobok: TERMSTAR 2000 BLUE LINE CR – plynový infražiarič
Vystavovateľ: ELTERM, s. r. o.

2.    miesto
Výrobok: košík na pelety do kozubov
Vystavovateľ: TS MOTORY, spol. s r. o.

3.    miesto
Výrobok: plavákový ventil P-2446EF
Vystavovateľ: SLOVPLAST Myjava, a. s.

CENA SSTP za najlepší realizovaný projekt v roku 2016

Cena SSTP

Názov projektu: Vedecko-technický park Technicom Košice
Zodpovedný projektant: Ing. František Vranay, PhD.   
Firma: Technická univerzita v Košiciach  

Čestné uznanie

Názov projektu: Rekonštrukcia a prestavba výrobného objektu na hotelové zariadenie – zmena stavby pred dokončením, projekt skutkového stavu
Zodpovedný projektant: Ing. Vojtech Fekete
Firma: ConceptEnergy, s. r.o.    

Názov projektu: Oprava a úprava klobúka EOP 23 na využitie odpadového tepla  
Riešiteľský kolektív: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.,    Ing. Stanislav Gavlas, PhD.    
Firma: Žilinská univerzita v Žiline   

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy Šášová
Zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Skalík, PhD.    
Firma: TZBpro, s. r. o.

Konferencia Techforum

Veľkou novinkou veľtrhu Aquatherm 2017 bolo nadviazanie spolupráce so spoločnosťou KLIMAK a ich konferenciou Techforum, ktorá je určená najmä projektantom odboru TZB, a spojenie týchto dvoch veľkých akcií pod jednou strechou.
Spoločnosť KLIMAK zorganizovala v Nitre v spolupráci s partnermi a pod záštitou odborných garantov už III. ročník tohto celodenného podujatia zameraného najmä na projektantov, architektov, zástupcov developerov a ďalších stavebných odborníkov.

KLIMAK tak hneď v úvodný deň veľtrhu predstavil 11 popredných výrobcov/distribútorov TZB systémov, ktorí prezentovali najaktuálnejšie témy z oblasti vzduchotechniky, chladenia a vykurovania, aktuálne trendy a tiež technologické novinky. Hlavným cieľom konferencie bolo priniesť jej účastníkom kreatívne prostredie a informovať o tých najhorúcejších trendoch, ktoré možno využívať v ich profesiách a pri projektoch, na ktorých pracujú.

Na III. ročníku konferencie sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov. Čakal ich bohatý program v podobe pútavých prednášok, ktoré sa neusilovali len o bežné produktové prezentácie, ale podnecovali k hľadaniu nových riešení či prístupov a ponúkali tzv. praktické prípadové štúdie dokresľujúce všeobecný obraz danej problematiky.

Svojou návštevou poctila podujatie aj veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Ing. Lívia Klausová, CSc., veľká vďaka patrí aj odborným garantom, ktorými boli prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia), doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. (Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku) a Ing. Erika Farenzenová (Slovenská rada pre zelené budovy).

Pre účastníkov bolo prostredníctvom interaktívneho nástroja SLI.DO pripravené prostredie na odbornú diskusiu k témam, na ich ďalšie konkrétne otázky potom odpovedali zástupcovia všetkých partnerských spoločností v rámci tzv. infomarketov, ktoré slúžili na bližšiu prezentáciu spoločností. Všetci účastníci boli odmenení vecnými cenami a na základe vyplneného zlosovacieho dotazníka aj zapojení do súťaže v zaujímavej tombole.

Na ďalších stránkach nájdete bližšie informácie o prezentovaných programoch, produktoch a technológiách firiem, ktoré sú v Nitre či už tradičnými, alebo novými vystavovateľmi a majú na úseku TZB čo povedať.   

Aquatherm Nitra 2017

Dátum konania: 7. až 10. 2. 2017
Výstavná plocha brutto: 12 069 m2
Počet vystavovateľov: 193
Počet návštevníkov: 13 438

(sf)
Foto: archív firiem, Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 1/2017.

Komentáre