OBO BETTERMANN predstavuje: OBO isCon®

OBO isCon

Vysokonapäťové vedenie OBO isCon® bolo vyvinuté k preklenutiu kritických častí inštalácie bleskozvodov s ohľadom na komplikované architektonické a technické riešenia budov.

Vysoké rázové napätie, ktoré vzniká pri priamom údere blesku, zapríčiní bez dodatočných ochranných opatrení preskoky na povrchoch z izolačných materiálov. Tento jav sa označuje ako kĺzavý preskok.

Pri prekročení takzvaného počiatočného napätia kĺzavého výboja dôjde k povrchovému výboju, ktorý môže preklenúť trasu v dĺžke až niekoľkých metrov. Ak chcete predísť nebezpečným preskokom medzi vodivými dielmi (elektrické zariadenia, potrubia atď.), predstavuje pri projektovaní a realizácii systému ochrany pred bleskom dôležitý predpoklad dodržanie oddeľovacej vzdialenosti.

Strechy súborov budov sa dnes často využívajú na inštaláciu klimatizačných, ventilačných a vysielacích systémov a systémov pre výrobu energie. Miestne podmienky preto môžu byť v rozpore s nevyhnutnými vzdialenosťami medzi filtračnými zariadeniami a elektrickými inštaláciami.

Aby bolo napriek tomu možné dodržať potrebnú oddeľovaciu vzdialenosť, používa sa izolovaný systém ochrany pred bleskom isCon®. Po prvom pripojení potenciálu za pripájacím prvkom na zachytávacej tyči je vedenie isCon® v závislosti na prevedení totožné s ekvivalentnou oddeľovacou vzdialenosťou 0,45-0,9 metra na vzduchu, resp. s dvojnásobnou hodnotou v prípade pevných stavebných materiálov. Čo umožňuje inštaláciu bezprostredne na kovové a elektrické nadstavby. Pri priamom údere blesku je vznikajúca energia vedením isCon® zvádzaná do uzemňovacieho systému budovy. Nedochádza k priamemu preskoku medzi zvodom a chráneným objektom.

Systém isCon® má v závislosti na kábli overenú zvodovú schopnosť pre rázový bleskový prúd 150-200 kA (10/350 mikrosekúnd).

Pozostáva najmä z týchto komponentov:
• vedenie isCon®,
• izolované zachytávacie stožiare,
• systémové príslušenstvo pre upevnenie (stojany zberného stožiaru, nosiče a držiaky),
• systémové príslušenstvo pre pripojenie.

OBO Bettermann s.r.o.
Viničnianska cesta 13
902 01 Pezinok

Úsek zákazníckej a technickej podpory Slovensko
Tel.: 00 421 (0) 33/648 62 22
Fax: 00 421 (0) 33/648 62 20
info@obo.sk
www.obo.sk

Komentáre