Testovacie centrum v Protherm Production

Investície do testovacieho centra v Protherm Production

Takmer 400-tisíc eur preinvestovala spoločnosť Protherm Production do modernizácie svojho testovacieho centra v Skalici. Investícia bola vynaložená hlavne do testovacích súprav na testovanie hydraulických modulov i komponentov a do výstavby nového skladu komponentov. „Investovali sme najmä do automatizácie a modernizácie testovacích zariadení na testy životnosti,“ upresnil šéf testovacieho centra Miroslav Ambrús.

Závod Protherm Production zo Skalice patrí medzi top producentov vykurovacích zariadení v Európe. Jeho testovacie centrum úzko spolupracuje s vývojovým oddelením a testujú v ňom komponenty aj nové produkty pripravované pre sériovú výrobu. Zabezpečuje životnostné a vývojové testy pre kotly, prietokové ohrievače vody, hydraulické komponenty i hydraulické moduly.

V roku 2015 prešlo centrum kompletnou rekonštrukciou za viac ako 1,3 milióna eur, v modernizácii pokračovali i v nasledujúcich rokoch. Jeho rozširovanie v súčasnosti súvisí s rozširovaním výroby, rastúcimi kompetenciami vývojového oddelenia a modernizáciou výrobného procesu. Jednotlivé kroky súvisia s aktuálnymi potrebami zákazníkov, jednotlivých trhov a s úpravou legislatívy.

„Technológie idú neustále dopredu. Sme nútení modernizovať kvôli narastajúcim kompetenciám, konkurencieschopnosti, bezpečnosti práce či trvalej udržateľnosti,“ dodal M. Ambrús. V súčasnosti v testovacom centre pracuje osem zamestnancov, umožňuje aj študentskú prax a stáže.

Zdroj: Protherm Production