Montáž komína (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie a orientácia komínových dvierok aj ďalších čistiacich a revíznych otvorov, rovnako aj výška a orientácia miesta na pripojenie spotrebiča. Zároveň sa pred začatím montáže musí preveriť, či umiestnenie všetkých otvorov zodpovedá požiadavkám noriem a predpisov. Už v tejto fáze sa odporúča konzultácia s kominárom – revíznym technikom.

Montáž napájacieho kusa dymovodu

Krok 9: Profilovaná vložka

Do komínovej tvárnice sa osadí profilovaná vložka s dĺžkou 660 mm (z balenia napájacieho kusa dymovodu).

09 Profilovaná vložka
09 Profilovaná vložka |

Krok 10: Centrovacie dielce

Po obvode izolácie sa rovnomerne osadia centrovacie dielce, ktoré slúžia na vycentrovanie osadenej vložky.

10 Centrovacie dielce
10 Centrovacie dielce |

Krok 11: Tvárnica s výrezom na dymovod

Do hrdla vložky sa nanesie v dostatočnom množstve škárovací tmel. Po obvode tvárnice aj do priestoru medzi izoláciou a otvorom na statické zabezpečenie komína sa nanesie tenkovrstvová malta. Do malty sa osadí tvárnica s vyrezaným otvorom pre napájací kus dymovodu. Na výrez sa použije priložená šablóna.

11 Tvárnica s výrezom na dymovod
11 Tvárnica s výrezom na dymovod |

Krok 12: Napájací kus dymovodu

Do tvárnice sa vloží napájací kus dymovodu s dĺžkou 330 mm pri priemere 140 mm alebo 660 mm pri priemere 160 až 200 mm.

12 Napájací kus dymovodu
12 Napájací kus dymovodu |

Krok 13: Vycentrovanie a tmelenie

Po obvode sa rovnomerne osadia centrovacie dielce. Do hrdla vložky sa nanesie v dostatočnom množstve škárovací tmel, čím sa zabezpečí dokonale tesný spoj. Na hornú hranu sa po obvode tvárnice nanesie tenkovrstvová malta.

13 Vycentrovanie a tmelenie
13 Vycentrovanie a tmelenie |

Krok 14: Komínová tvárnica

Do lôžka z tenkovrstvovej malty sa položí ďalšia komínová tvárnica a vloží sa profilovaná vložka s dĺžkou 330 mm.

14 Komínová tvárnica
14 Komínová tvárnica |

Krok 15: Druhý komínový prieduch

Do druhého komínového prieduchu sa vloží profilovaná vložka s dĺžkou 1 330 mm.

15 Druhý komínový prieduch
15 Druhý komínový prieduch |