Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • P.M.H

Veľtrh ISH 2017 ponúka nové inovatívne riešenia

image 88159 25 v1

Veľtrh ISH je popredný medzinárodný veľtrh vybavení kúpeľní, technických zariadení budov, klimatizácií a obnoviteľných zdrojov energie. Na úplne zaplnenom výstavisku vo Frankfurte nad Mohanom v dňoch 14. až 18. marca 2017 predstaví svoje najnovšie produkty a inovácie viac ako 2 400 vystavovateľov.

Vedľa širokej škály produktových inovácií, ktoré predstavia vystavovatelia z celého sveta, ponúka veľtrh aj široký sprievodný program venovaný novinkám a aktuálnemu dianiu v sektore. Špecializované prednášky ponúkajú prehľad z osvedčenej praxe a na dedikovaných výstavách, panelových diskusiách, súťažiach a komentovaných prehliadkach sa odborní návštevníci môžu zoznámiť s najnovším vývojom v odbore, získať informácie aj inšpiráciu a nadviazať nové kontakty.

Veľtrh ISH sa delí na dve veľké časti – ISH Energy a ISH Water. ISH Energy zahŕňa rozsiahle spektrum služieb a produktov pre stavebníctvo súvisiacich s energiou, ako je vykurovanie, klimatizačná, chladiaca alebo ventilačná technika. Sekcia je zameraná predovšetkým na efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov – solárnej a geotermálnej energie či biomasy, tepelné čerpadlá, využitie odpadového tepla a predstaví mnohé na budúcnosť zamerané riešenia reagujúce na snahu spoločnosti o energetickú sebestačnosť a obmedzenie klimatických zmien. Súčasťou sprievodného programu tejto časti veľtrhu je napríklad Stavebné fórum/Building Forum, venované inovatívnym riešením návrhov a realizácií budov i bytových komplexov a ich energeticky úspornej prevádzky. Prezentácia firiem z odboru automatizácie budov sa zameria na analytické nástroje potrebné pre riadenie inteligentných budov a na ich technické zariadenie.

Súčasne prebehne tiež Realitné fórum/Real Estate Forum, ktoré sprostredkúva dialóg medzi spoločnosťami obchodujúcimi na realitnom trhu, dodávateľmi služieb technických zariadení budov a profesiami zaoberajúcimi sa inštaláciami sietí do budov. Predstavené budú integrované riešenia pre zabezpečenie lepšej úrovne energetickej úspornosti, ktorá zároveň neruší pohodlnosť interiéru. Fórum zamerané na vykurovanie s názvom Stove Forum sa bude tento rok zaoberať témou energetickej politiky, potenciálom dreva ako kuriva, technickými inováciami a novými trendmi v odvetví.

Druhá časť Veľtrh, ISH Water, je najväčší svetový showroom kúpeľňového dizajnu s komplexnou ponukou produktov pre vybavenie kúpeľní. Pre tento rok sa bude riadiť heslom „Kúpeľňa pre ľudí“. Súčasťou tradičného Trend Fóra, platformy zameranej na najnovšie trendy, je obľúbená akcia s názvom „Pop up my Bathroom“, kde sa predstaví hneď niekoľko modelov plánovania individuálne riešených kúpeľní. Venuje sa trendom dnešných kúpeľní, a to najmä ich funkčným a estetickým charakteristikám, ktoré sa orientujú na špecifické potreby užívateľa. Novú špeciálnou akciou je Bathroom Workshop – „We present the future!“, vyzdvihujúcou výhody prefabrikácie, a to s dôrazom na praktické aspekty. Vidieť bude niekoľko kompletných vzorových kúpeľní vyrobených z prefabrikovaných komponentov.

Neoddeliteľnou súčasťou sprievodného programu je odovzdávanie prestížnych cien, ako je „Design Plus powered by ISH“, ktorá oceňuje najzaujímavejšie do budúcnosti hľadiace produkty, ktoré sú charakterizované optimálnym mixom udržateľnosti, estetického dojmu a funkčnosti. Za zmienku tiež stojí napríklad zóna „Meetingpoint Future“, určená pre stretávanie, nadväzovanie kontaktov alebo pre sprostredkovanie informácií o voľných pracovných miestach a odborných školeniach s cieľom podporovať predovšetkým mladých talentov.

Viac informácií nájdete na webových stránkach ish.messefrankfurt.com

Komentáre