Partner sekcie:
  • SCHELL
  • BOSCH
Význam Blower Door testu

Význam Blower Door testu

Značnej časti odbornej verejnosti je pojem tesnosti budov a Blower Door testu už známy. V ostatnom čase sa využitie tejto metódy stáva pri overení kvality dodaného diela, výpočte potreby energie, energetickom audite a certifikácii budov samozrejmosťou, a to najmä …
Vetranie tunela Sitina

Vetranie tunela Sitina

Systém vetrania je jednou z najdôležitejších súčastí technologického vybavenia cestných tunelov. Do značnej miery ovplyvňuje ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, či už pri normálnej premávke, alebo pri vzniku požiarnej situácie v tuneli. Zvolený vetrací systém, jeho koncepcia, voľba …