Sídlo spoločnosti Schϋco Italia

sidlo spolocnosti sch971co italia

Energiou šetriť a energiu získavať – sofistikovaný dizajn a vysoká energetická efektívnosť sa spojili v aplikáciách orientovaných na riešenia fasádnych systémov. Sídlo firmy Schüco v Taliansku pôsobivo demonštruje energetické, priestorové, klimatické a tvorivé možnosti najnovších produktových inovácií spoločnosti.

V novembri 2008 začala spoločnosť Schüco rekonštruovať budovy starej továrne v priemyselnej oblasti Padovy, aby tu vytvorila nové sídlo spoločnosti Schüco Italia. Rekonštrukcia trvala jedenásť mesiacov. Nový vzhľad a tvarovanie budovy osadenej v monotónnej architektúre priemyselnej a podnikateľskej zóny sa stali skutočnou výzvou pre architektonickú kanceláriu B+B Associati architektov Renata Bredariol a Marca Bonariol z Trevisa.

„Naše prvé pravidlo znie: nijaké plytvanie. V to veríme a pokúšame sa toto pre­svedčenie každý deň odovzdávať aj našim partnerom. Dnes máme miesto, kde sa toto pravidlo využíva. Náš nový domov ničím neplytvá. Skôr je to generátor, ktorý využíva ten najčistejší obnoviteľný zdroj energie – slnko.“
Roberto Brovazzo, generálny riaditeľ Schüco Italia

V súlade s podnikaním a firemnou filozofiou
Na celkovej ploche 31 000 m2 sa okrem skladu, administratívnych a konferenčných priestorov, showroomov prezentujúcich obe produktové oblasti – obnoviteľné zdroje energie a obvodový plášť budovy – nachádzajú aj reštaurácia a firemné laboratóriá. Nové sídlo spoločnosti okrem toho muselo prostredníctvom technológie a produktov firmy Schüco, ako aj prostredníctvom moderného dizajnu viditeľne odzrkadľovať podnikateľské odvetvia spoločnosti a firemnú filozofiu. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť vďaka súhre energeticky efektívnych a inovatívnych riešení z oblasti fasádnych systémov, fotovoltiky a využitia solárnej energie. Komplex budov sa stal modelovým príkladom tak pre taliansky, ako aj európsky trh, ktorý pôsobivo stelesňuje hlavnú podnikateľskú ideu spoločnosti Schüco – Energy2 – energiou šetriť a energiu získavať vďaka podpore všetkých technologických prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Pri prevádzke budovy sa využívajú výlučne obnoviteľné zdroje energie.

Objekt: Schüco Italia Headquarters
Lokalita: Padova, Taliansko
Investor: Schüco International Italia s. r. l., Padova, Taliansko
Architekti: Studio di Architettura B+B, Paese, Treviso, Taliansko
Čas výstavby: november 2008 až október 2009
Hlavný dodávateľ: CEV s. p. a., Treviso, Taliansko
Realizácia projektu: Sogen s. r. l., Ing. Simone Carraro, Padova, Taliansko
Projekt TZB: Termoproject s. a. s. per. Ing. Luciano Callegaro Mogliano Veneto, Taliansko
Fotovoltické zariadenie: Maniero Elettronica, Sant´Angelo di Piove, Padova, Taliansko
Technické zariadenia: Drusian Impiant s. r. l., Oderzo, Treviso, Taliansko
Obvodový obal budovy: IALC Serramenti s. r. l., Romano D´Ezzelino, Taliansko

Architektonický koncept
Komplex sa skladá z dvoch stavebných častí – z novostavby s kanceláriami a showroo­mami a z rekonštruovaného skladu. Veľké svetlom zaplavené kancelárske a spoločné priestory ponúkajú moderné komfortné pracovné prostredie. Vnútorné a vonkajšie prie­story plynule prechádzajú jeden do druhého. Priestorová kvalita vnútorného dvora je podčiarknutá dynamicky zvlneným stenovým prvkom, ktorý má nielen deliacu funkciu, ale zároveň spája a prepája rôzne funkcie a architektúry.

Ďalším spojovacím prvkom je sklenený most, ktorý na ­poschodí spája pôvodnú budovu s novo­stavbou a zároveň slúži ako pobytový priestor. Kovové clony, dvojité zasklenie a predsadené lamely tieniacej techniky na fasáde chodby sa starajú o príjemnú vnútornú klímu v budove so zasklením na celú výšku podlažia.

Fasáda s pridanou hodnotou

Okrem tvorivej funkcie preberá fasáda aj ďalšiu funkciu: hlavná myšlienka návrhu spočívala vo veľkorysých zasklených homogénnych fasádach, ktoré by – čo možno najlepšie tepelne zaizolované – umožňovali zabezpečiť nielen optimálne prirodzené osvetlenie, ale aj ochranu proti silnému slnečné žiareniu a zároveň vyrábať elektrinu pomocou fotovoltických panelov. Na východnej a južnej fasáde novostavby sa použila multifunkčná fasáda Schüco E2 s tenkovrstvým fotovoltickým modulom ProSol TF. Kvalitná, zateplená fasáda, ktorá sa medzičasom začala vyrábať sériovo, sa vo svete využila na niekoľkých pilotných projektoch už v roku 2008. Vo fasáde sú zabudované otvory, tieniaca technika a tenkovrstvové fotovoltické prvky, ako aj decentralizované klimatizačné jednotky. Na optimálnu výmenu vzduchu slúžia vyklápacie okná, ktoré sú vybavené vysokovýkonnou tieniacou technikou Schüco CTB, plošne integrovanou do fasády. Povrch prvkov i okenných systémov sa realizoval podľa orientácie.

Na južnej strane komplexu bola kombináciou okenných a fasádnych modulov s fotovoltikou ProSol TF vytvorená architektonicky hodnotná fasáda, ktorá spĺňa estetické nároky a prináša energetické solárne zisky. Charakteristickým prvkom južnej fasády je arkier so zdvojenou fasádou, ktorý sa vypína do výšky 9 metrov cez dve podlažia. Použitím tenkovrstvových fotovoltických modulov je zabezpečená 20-percentná priehľadnosť, ktorá zaručuje optimálne svetelné podmienky bez toho, aby bol obmedzený výhľad von. Vnútorný priestor zdvojenej fasády je prístupný z interiéru. Okenný systém Schüco AWS 70.HI so systémom Schüco Avantec umožňuje otvoriť fasádu na celú výšku. Celý systém dopĺňa automatická tieniaca technika s vetrovými senzormi.

Ďalším estetickým prvkom fasády je dlhý pás zasklenej fasády, čiastočne vyšší ako jedno podlažie, ktorý je zhotovený z fasádneho systému Schüco FW 60+ a použil sa na severnej, východnej a časti južnej fasády.

Energetický koncept
Vo vstupnej časti komplexu sa nachádza displej, ktorý v reálnom čase ukazuje množstvo získanej a technologickými zariadeniami spotrebovanej energie. Idea spoločnosti Schüco Energy2 – energiou šetriť a energiu získavať – je tak pretavená do skutočných čísiel. Energetický koncept komplexu budov vychádza z fotovoltickej, solárnej a geotermálnej energie, zo solárneho chladiaceho systému, inteligentnej fasády a tepelného čerpadla. Ďalším dôležitým prvkom na zníženie spotreby energie sú technické zariadenia budov, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre tento objekt a riadia celý systém.

Fotovoltaika

Fotovoltické zariadenie umiestnené na strechách novostavby a haly s 3 570 monokryštalickými modulmi a s celkovým inštalovaným výkonom 600 kWp zaberá plochu 4 550 m2. Kompletný systém sa skladá z modulov série Schüco SMG, SMS a SME, doplnených systémom uchytenia, zmien smeru a káblami. Aby sa strešné solárne zariadenie dalo integrovať do architektúry, majú moduly sklon 6°.

Solárne zariadenie, ktoré je navrhnuté presne podľa potreby celého komplexu, pokrýva kompletnú spotrebu elektriny a produkuje ročne 700 000 kWh čistej energie. Na základe výpočtov projektantov sa takto ušetrí ročne asi 500 ton emisií CO2. Vďaka strešnému fotovoltickému zariadeniu a integrovaným okenným a fasádnym modulom ProSol TF na južnej fasáde je zisk solárnej energie zaručený. Už spomenutý tenkovrstvový fotovoltický systém na južnej fasáde sa vyznačuje optimálnym využitím difúzneho svetla a je preto najvhodnejší na vertikálne umiestnenie na fasáde.

Geotermálna energia

Prostredníctvom tepelného čerpadla sa zo zemnej sondy hlbokej 80 metrov získava nízkoteplotné teplo, respektíve sa teplo prenáša do podláh, čím sa redukuje spotreba energie na vykurovanie a chladenie. Tepelné čerpadlo Schüco HPSol 17 dosahuje výkon 17 kW a  poháňajú ho solárne kolektory, ktoré ohrievajú vodu v kombinovanom zásobníku a zároveň kontrolujú jej obeh.

Solárne chladenie

Energetický koncept areálu je podporovaný aj solárnou chladiacou sústavou so zariadením na absorpciu chladu Schüco LB 15. Solárne termické zariadenie zásobuje energiou zariadenie absorpčného chladenia, ktoré využíva vlastnosti roztoku voda – lítiumbromid (LiBr – vodný roztok funguje ako chladiaca kvapalina). Vo výparníku sa zachytáva odpadové teplo zo zariadenia a ďalej sa vedie cez výmenník do zásobníka.
Vďaka inovatívnemu projektu rekonštrukcie sa bývalá priemyselná budova zmenila na trvalo udržateľnú, pohodlnú administratívnu budovu, ktorá šetrí zdrojmi. Takto vyzerá energeticky efektívna výstavba budúcnosti.

Okenné a fasádne moduly
Novinka na trhu – okenné a fasádne moduly Schüco ProSol TF – je výsledkom šesťdesiatročných skúseností z vývoja nových technológií, z konsolidovanej výstavby z kovov a zo skúseností so solárnou technikou. Vďaka kombinácii trvalo udržateľnej fotovoltickej tenkovrstvej technológie s overenými fasádnymi systémami Schüco umožňuje systém Schüco ProSol TF vytvárať architektúru, ktorá určuje nové štandardy v oblasti efektívnosti a dizajnu. Podľa potreby sa dá systém Schüco ProSol TF integrovať do studených fasád a izolačných skiel, do teplých aj zavesených fasád alebo do systému tieniacej techniky. Stavebne integrované solárne moduly ako komplexné riešenie – to sú okenné a fasádne moduly Schüco ProSol TF.

Výsledok ako dôkaz
„Joie de vivre“ – radosť zo života typická pre obyvateľov Stredozemia, jednoduchá architektúra a mimoriadne efektívne energetické riešenia – nová budova sídla spoločnosti Schüco International Italia v Padove je dôkazom toho, ako sa zo starej budovy, tu konkrétne logistického skladu, môže stať moderné a atraktívne pracovné prostredie. A na dôvažok – bez akéhokoľvek plytvania. Viac informácií možno získať na www.schueco.sk.

Článok je spracovaný z podkladov spoločnosti Schüco International KG.

Foto: Schüco International KG

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

KategórieFotovoltaika