Partneri sekcie:
FVE Sluneta – najväčší solárny park v Českej republike

FVE Sluneta – najväčší solárny park v Českej republike

Koncom októbra 2008 sa konalo slávnostné otvorenie najväčšieho solárneho parku v Českej republike FVE Sluneta, a to pri príležitosti otvorenia prevádzky slnečnej elektrárne FVE Sluneta II s výkonom 2,164 MWp, ktorá nadviazala na úvodnú etapu FVE Sluneta I.
Možnosti využitia fotovoltických článkov na výrobu elektrickej energie

Možnosti využitia fotovoltických článkov na výrobu elektrickej energie

Prudký rozvoj výroby fotovoltických článkov a ekologické problémy spojené so spaľovaním fosílnych palív prinesú pravdepodobne nárast využívania elektrickej energie získanej premenou slnečnej energie. S cieľom experimentálnych skúšok sa na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach inštaloval …
Integrácia fotovoltaických systémov do budov

Integrácia fotovoltaických systémov do budov

Fotovoltaická technológia ponúka čistý a nehlučný spôsob výroby elektrickej energie. Ak sú fotovoltaické prvky umiestnené na vhodnej ploche obvodového plášťa budovy, elektrina sa vyrába priamo v mieste spotreby, čím sa minimalizujú straty v prenosových sústavách. …
Získavanie energie z fasády ako súčasť TZB

Získavanie energie z fasády ako súčasť TZB

Dosiaľ u nás len veľmi málo využívaným konceptom ďalšieho využitia obvodového plášťa je získavanie energie z fasády. Inteligentné využívanie sofistikovaných technológií v oblasti fotovoltických a termických solárnych systémov umožňuje, aby príslušný objekt sám produkoval energiu …
Fotovoltaické elektrárne už nie sú len hudbou budúcnosti

Fotovoltaické elektrárne už nie sú len hudbou budúcnosti

Obnoviteľné zdroje energie majú v Čechách zelenú. Dôkazom toho je i slnečná elektráreň na južnej Morave. Zaujímavosťou a jedinečnosťou tohto ekologického projektu je kombinácia osadenia fotovoltaických panelov na pevných stoloch a otočných prvkoch, tzv. truckerov, …