Keď nie je k dispozícii zemný plyn, propán je ideálnym východiskom

ISS 9736
Zdroj: TOMEGAS SK

Malé a stredné firmy naprieč odvetviami musia na začiatku podnikania alebo pri rozširovaní výroby často riešiť zdroj tepelnej energie, ktorý potrebujú napríklad pre vykurovanie haly, alebo priamo pre výrobný proces. Ak je na mieste prípojka zemného plynu, potom v podstate nie je čo riešiť, ale v opačnom prípade áno.

Elektrina je drahá, vykurovacie oleje sú z istého pohľadu problematické. Často hrá roľu rýchlosť, pretože technológia, do ktorej firma investovala, nesmie dlho stáť a musí začať zarábať. V tom prípade pomôže kvapalný plyn – propán.

Inštalácia zásobníka na kvapalný propán vrátane projektu je relatívne jednoduchá a hlavne rýchla, ak dá firma prednosť odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami. Niekedy sa také riešenie hodí takisto do doby, keď bude v mieste zavedený zemný plyn. Kotly spaľujúce propán sú v podstata identické s kotlami na zemný plyn, stačí iba vymeniť dýzy (kotol na propán potrebuje dýzy väčšie).

Kvapalný propán (LPG = Liquid Petroleum Gas) vzniká pri ťažbe ropy ako vedľajší produkt a pomocou nízkej teploty alebo tlaku skvapalní. Preto je vhodný pre bezproblémový transport a následné skladovanie v oceľových zásobníkoch už pri relatívne malom tlaku. Má vysokou výhrevnosť 46,44 MJ/kg a jeho spaľovanie je vysoko ekologické, čo je dôležité pre získanie rôznych dotácií.

20200608 143212
Zdroj: TOMEGAS SK

Veľa firiem zabývajúcich sa lakovaním, ktoré nemajú k dispozícii zemný plyn, používa pre vykurovanie a sušenie lakovaných produktov kvapalný propán. Jednou z nich je lakovňa, ktorá sa špecializuje na výrobu a dodávky technológií a zariadení pre úpravy povrchov, ako sú napríklad dýzové komory a stroje, metalizačné boxy a kabíny vrátane zariadení pre žiarové nástreky, lakovacie a sušiace kabíny, odmasťovacie kabíny atď.

Na trhu existuje už od roku 1991. Roku 2017 vybudovala novú výrobnú halu vrátane lakovne. Zemný plyn nebol v okolí firmy dostupný a tak bola voľba kvapalného propánu jednoznačná. Plyn je zdrojom energie pre horák s inštalovaným príkonom 300 kW, ktorý ohrieva vzduch privedený do lakovne. Následne všetok vzduch po vyčistení odchádza von alebo sa vracia a cirkuluje v prípade, že je lakovňa v režimu sušenia.

Pre bežné lakovanie je potrebná vnútorná teplota vzduchu 20 až 22 °C a pre sušenie sa vzduch ohrieva niekedy až na 60 °C (závisí od typu náterovej hmoty). Sušenie prebieha často aj hodinu a režim je riadený automaticky. Prevádzka má k dispozícii dva zásobníky plynu s objemom 4 m3, ktoré je nutné približne raz za rok doplniť.

20200611 082814
Zdroj: TOMEGAS SK

Ceny kvapalného propánu závisí od cien ropy a jej obecnej spotreby, čo znamená, že obvykle sú ceny v letných mesiacoch nižšie ako v zime. Zásobníky má firma prenajaté, pretože cena za prenájom vrátane servisu bola natoľko výhodná, že akékoľvek iné riešenie by nebolo efektívne.

O inštaláciu zásobníka a jeho doplňovanie plynom sa stará spoločnosť TOMEGAS, ktorá sa zabýva dodávkami LPG už od roku 1992. Opiera sa hlavne o kvalitu plynu a získané skúsenosti. Dodáva zásobníky mnohých veľkostí od najmenších až po 250 m3, ktoré sú určené pre veľké prevádzky. Ďalšie informácie nájdete na www.tomegas.sk.

ZDROJ: PR článok spoločnosti TOMEGAS SK, s.r.o.

KategórieEnergieZnačky,