Inovatívna technológia diaľkového odpočtu údajov o spotrebe energií

Odpočtový systém spoločnosti ista, na trh uvedený pod názvom symphonic® 3 sensor net, integruje koncové meracie prístroje - merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, príp. aj plynomery a elektromery, komunikačný uzol (zbernicu dát) a vysoko spoľahlivú automatizovanú sieť na prenos dát.

Jadrom systému je zbernica dát, ktorá koncentruje všetky údaje z koncových prístrojov a prostredníctvom rádiovej siete ich prenáša na server. Systém zabezpečuje elektronické spracovanie dát a ich prenos do softvérových aplikácií konečného používateľa, akými sú ekonomické a energetické monitoringy a programy na rozpočítanie nákladov na energie či správcovské programy.

ista komunikačná sieť 1

Zbernica dát memonic® 3 1Zbernica dát

Zbernica dát memonic® 3 dokáže súčasne spravovať až 300 meracích prístrojov a je výnimočná veľkým rozsahom signálu (50 metrov). Je umiestnená v spoločných priestoroch budovy a na jej inštaláciu a fungovanie nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia, stavebné úpravy či odber elektriny. Denné informácie o spotrebe a stave meračov sú aktualizované raz týždenne a zobrazené na internetovom portáli.

 

Vysokokvalitné dáta, ktoré zbernica dát dokáže zozbierať, sa elektronicky integrujú do online aplikácií a na ich základe je možné modelovať ďalšie služby, ktoré môžu priniesť zníženie nákladov na energie v bytovom dome.

Rádiový systém ista spĺňa najnovšie požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti o diaľkovom odpočte a častejšom prístupe k informáciám o spotrebe.

Viac informácií www.ista.sk.

KategórieEnergie, Správa budov