Historická šanca pre podporu obnoviteľných zdrojov energie

Slovensko má historickú šancu zastaviť prehlbujúcu sa priepasť medzi ním a ostatnými štátmi Európskej únie (EU) vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Zahanbujúca pozícia na konci pelotónu európskych krajín, vo využívaní slnečnej energie, je aj v dôsledku neexistujúcej podpory štátu a vláda ju môže zmeniť na svojom zasadnutí, na ktoré je pripravený materiál počítajúci s dotáciou 100 miliónov Sk na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) - solárnej energie a biomasy. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU  Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Na Ministerstve  hospodárstva  SR je už viac ako rok pripravený  návrh na podporu fyzických osôb, ktoré sa rozhodnú  namontovať  na rodinný dom slnečné kolektory alebo kotol na biomasu.  Navrhovaná výška investičnej podpory  je vo výške 3000Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2, čo odpovedá  približne výške DPH. Pri väčších solárnych zariadeniach  sa podpora má znížiť na 1500 Sk/m2 inštalovanej  kolektorovej plochy. V praxi to znamená, že čo štát vyberie  na DPH, to vráti investorovi vo forme podpory, takže štátny rozpočet  to vôbec nezaťaží. Naopak získa z daní zo zisku, miezd,  a pod.“, konštatoval M. Novák.

Ďalej poukázal nato, že ak sa tento zámer  nezrealizuje, tak solárne zariadenia  sa budú na Slovensku montovať tak ako doteraz, čiže v minimálnej miere  a štát z tejto aktivity prakticky aj tak nič nezíska. Zo zahraničných skúseností je známe, že po počiatočnej iniciácii trhu je možné dotácie postupne znižovať. 

,,Toto je cesta, ako možno bez dodatočného   zaťaženia štátneho rozpočtu  rýchlejšie  znižovať našu závislosť od dovozu energií, zvyšovať  zamestnanosť v tak perspektívnych odvetviach  ako sú obnoviteľné zdroje energií a zároveň prispieť významnejším spôsobom  k spomaleniu  negatívnych vplyvov na zmeny klímy Zeme.  Treba zdôrazniť, že približne 90 % energetických zdrojov na Slovensko dovážame a obnoviteľné zdroje energií,  popri  málo významných zásobách hnedého uhlia,   sú jediný domáci energetický zdroj. Jadrové elektrárne sú naďalej potrebné, ale nemal by sa zanedbávať ani paralelný rozvoj  využívania OZE, ktoré sa najneskôr v druhej polovičke nášho storočia stanú dominantným energetickým zdrojom.

Ich intenzívnejšie využívanie  má nielen  strategický, ekologický ale aj obrovský ekonomický význam.  V Nemecku  v r. 2005 v priemysle OZE našlo pracovné uplatnenie 170-tisíc ľudí. Ich počet ďalej rýchlo rastie na rozdiel od automobilového  priemyslu, ktorý sa z Nemecka sťahuje  do oblastí s nižšími mzdovými nákladmi. V Rakúsku iba v  odvetví termických slnečných kolektorov našlo v roku 2005 pracovné uplatnenie 3320 osôb. 

,,Je potešiteľné, že sa na Slovensko podarilo pritiahnuť veľkých automobilových  investorov.  Nebolo to však zadarmo a stálo to miliardy korún na investičných a daňových stimuloch. Ak sa porovnáme s Rakúskom, ktoré sa príliš nelíši od Slovenska  veľkosťou  a počtom obyvateľov, tak v r. 2005 tu bolo  v činnosti okolo 3 mil. m2 kolektorových plôch, čo ostro kontrastuje s cca 60 až 70 tis. m2 kolektorových plôch namontovaných na Slovensku. Začíname výrazne zaostávať ale aj za Českom  a dokonca i Poľskom. Jednou z príčin je  neexistujúca podpora pre slnečné kolektory“, uzavrel M. Novák.

Vlani už len zmienka o pripravovanej priamej podpore využívania slnečnej energie pre obyvateľstvo v hlavnej spravodajskej relácii STV spustila lavínu záujmu o slnečné kolektory. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov Thermo|solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom týždne čelil desiatkam telefonátov občanov, ktorí boli presvedčení, že podpora bola schválená a preto si chceli dať okamžite nainštalovať takéto dotované kolektory. Ak už len zmienka o možnej podpore solárnej energie rozpútala takýto nevídaný záujem, je to signál, že slovenský trh je hladný po technológiach šetriacich peniaze občanov. Potenciál slovenského trhu je obrovský a pri dobre fungujúcej podpore sa očakáva aj zvýšenie zamestnanosti pri výrobe a montážach slnečných kolektorov.

Doplňujúce informácie

Slnečné kolektory disponujú  po biomase najväčším využiteľným potenciálom  v oblasti výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Napriek tomu v rozpore s praxou  mnohých krajín EU, na Slovensku doteraz neexistoval pre fyzické osoby žiadny stimul na ich podporu. Posledná nepriama podpora spočívajúca v zníženej DPH, padla už pred viac ako 4 rokmi. Štátna dotácia by mohla znásobiť súčasných cca 5 tisíc m2 ročne namontovaných slnečných kolektorov. Optimistické štátne štúdie hovoria o potrebe v rokoch 2007 až 2010 namontovať ročne vyše 25 tisíc m2 a v období rokov 2011 až 2020 dokonca 150 tisíc m2 slnečných kolektorov každý rok. Rozvoj využívania OZE v rámci EU je spojený s vytváraním tisícov nových pracovných príležitostí a to aj v tých najmenej hospodársky rozvinutých regiónoch.

Napriek ešte stále pomerne dlhým dobám „prostej“ návratnosti investície do solárneho termického zariadenia, je takáto investícia z dlhodobého hľadiska stále zaujímavejšia. Solárne zariadenie so 6 m2 kolektorovej plochy z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR, pokrývajúce  cca 60 až 70 % ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody pre 4-člennú rodinu, pri dodávke na kľúč certifikovaným montážnikom, stojí okolo 100-tisíc Sk vrátane DPH. Pri praxou overenej, 30-ročnej životnosti zariadenia, sa hodnota do neho vložená aj pri súčasných cenách palív a energie vráti minimálne 2-3- krát. Pri využívaní tradičných energetických zdrojov musíme za energiu nepretržite platiť- a s určitosťou stále viac!

Zdroj: Thermo|solar Žiar, s.r.o.,  Žiar nad Hronom

KategórieEnergie