Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Detail styku balkónovej dosky a stropu

Detail styku balkónovej dosky a stropu

Kto robí v stavebníctve, dobre vie, koľko chýb vzniká v dôsledku nesprávne navrhnutých alebo zrealizovaných stavebných detailov. Preto sme sa rozhodli postupne vám predstaviť správne riešenie detailov, ktoré stojí za to si pozrieť doslova detailne. A to nielen výnimočné stavebné špeciality, ale aj pomerne frekventované detaily, v ktorých bývajú v praxi až pričasto chyby.

Pri riešení každého detailu v stavebnej konštrukcii – napojenia balkónovej dosky a stropu nevynímajúc – treba mať na zreteli vždy niekoľko požiadaviek súčasne, okrem iných aj statickú, protipožiarnu, akustickú, tepelnoizolačnú a, samozrejme, aj estetickú požiadavku. Ako prvý príklad vám predstavíme detail, s ktorým sa musí popasovať projektant takmer každej budovy – detail napojenia balkónovej dosky na strop. Ide o pomerne exponovaný detail – monolitická betónová balkónová doska presahujúca do vonkajšieho prostredia sa v zimnom období výrazne ochladzuje. Vo väčšine prípadov sa tento detail rieši bez špeciálnej úpravy, čiže bez tepelnej izolácie balkónovej dosky alebo prerušenia styku balkónovej dosky a stropu. Z toho dôvodu často vznikajú plesne v kúte na styku obvodovej steny (prípadne nadokenného prekladu) a stropu pozdĺž balkóna.

Zdá sa, že naozaj bezpečným riešením sú špeciálne spojovacie výstužné prvky s tepelnou izoláciou, známe pod názvom isokorb – izolačný (výstužný) kôš, ktoré prerušia tepelný tok a zabránia úniku tepla cez strop a balkónovú dosku.

Rez vedie kvôli väčšej názornosti cez balkónové dvere a okno na spodnom podlaží. Tým je zachytený aj detail nadokenného prekladu.


Detail A: 1 – oceľové zábradlie, 2 – kotvenie oceľového zábradlia, 3 – nosná výstuž konzoly, 4 – drevená soklová lišta, 5 – dilatačný okrajový pásik, 6 – tepelnoizolačný nosný spojovací prvok, 7 – tepelná izolácia (EPS alebo XPS) hrúbka 70 mm, 8 – paropriepustný tesniaci pás odolný voči atmosferickým vplyvom, 9 – 1 – K izolačná PUR pena, 10 – paronepriepustná interiérová samolepiaca tesniaca okenná fólia, 11 – paropriepustná exteriérová samolepiaca tesniaca okenná fólia, 12 – plastové dvere, Uf = 1,9 W/(m2.K), Ug = 1,1 W/(m2.K), 13 – mechanicky odolná parapetná doska, 14 – oplechovanie z hliníkového plechu, min. hr. = 1,5 mm (prípadne tvarovaná dlažba), 15 – ťažká asfaltová lepenka

Skladba vrstiev:
S2: drevené parkety hrubé 12 mm, samonivelizačná stierka hrubá 3 mm, cementový poter hrubý 45 mm, polyetylénová fólia, zvuková izolácia hrubá 40 mm, nadbetonávka hrubá 40 mm, stropná vložka, keramický predpätý nosník, cementový prednástrek hrubý 4 mm, podkladová vrstva, omietka hrubá 12 mm
S3: ketramická mrazuvzdorná dlažba hr. 8 mm, mrazuvzdorná lepiaca malta hr. 12 mm, stierková hydroizolácia na báze cementu, cementový poter v spáde min. 0,5 %, železobetónová monolitická doska, cementový prednástrek hr. 4 mm, podkladová vrstva, omietka hr. 12 mm

Ing. Gabriel Szöllösi
WIENERBERGER, Slovenské tehelne, spol. s r. o.

Pozn.: Detail je alternatívnym návrhom s použitím prvkov POROTHERM. Ostatné prvky a materiály sa uvádajú len ako príklad. Výstuž monolitických častí treba dimenzovať pre každý konkrétny prípad podľa platných technických špecifikácií.

KategórieStropný systémZnačky