Lepenie a zváranie PVC podlahy (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podlahovinu z PVC, či už v pásoch, alebo štvorcoch, je vhodné nalepiť ľahko spracovateľným disperzným lepidlom určeným na tento účel. PVC podlahovinu v kotúčoch sa odporúča rozrolovať a narezať na pásy s potrebnými rozmermi, ktoré sa na druhý deň budú lepiť.

Krok 9: Frézovanie drážok v spojoch

Po 24 h od nalepenia jednotlivých pásov podlahoviny sa vo všetkých spojoch vyfrézujú drážky do hĺbky 2/3 hrúbky PVC pásov. Tým vznikne priestor na zvarovú šnúru.

09 Frézovanie drážok v spojoch
09 Frézovanie drážok v spojoch |

Krok 10: Zváranie spojov

Do vyfrézovaných spojov sa pomocou zváračky so špeciálnou dýzou vloží zváracia šnúra, ktorú zváračka nataví a pritlačí do predtavenej drážky.

10 Zváranie spojov
10 Zváranie spojov |

Krok 11: Zrezanie zváracej šnúry

Vystupujúca časť zváracej šnúry sa zreže zarovno s povrchom podlahovej krytiny pomocou noža v tvare štvrťmesiaca. Po zváraní je potrebné povrch opätovne dôkladne prevalcovať.

11 Zrezanie zváracej šnúry
11 Zrezanie zváracej šnúry |
Text spracované z podkladov firmy Murexin, www.opodlahach.sk
Foto: Murexin, www.opodlahach.sk

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2018.

01 Narezanie a aklimatizácia podlahoviny
02 Príprava podkladu
03 Nanesenie lepidla
04 Rozotrenie lepidla
05 Odvetranie lepidla
06 Položenie podlahoviny
07 Nalepenie ďalších pásov
08 Prevalcovanie nalepenej podlahoviny