image 95730 25 v1
Galéria(10)

Kladenie dizajnovej podlahy na vlhký podklad

Partneri sekcie:

Podklady so zvýšenou zvyškovou vlhkosťou alebo silným znečistením olejmi a mastnotou predstavujú zvyčajne náročnú a drahú prípravu podkladu. Možno sa jej vyhnúť použitím napríklad stabilizačnej podložky v kombinácii so špeciálnou obojstranne lepiacou fóliou. 

01HAUZ Renoplan RR185 neu 1498
02HAUZ Renoplan RR185 neu 1532
03HAUZ Renoplan RR185 neu 1549
04HAUZ Renoplan RR185 neu 1559
05HAUZ Renoplan RR185 neu 1572
06HAUZ Sigan2 neu 055
07HAUZ Renoplan RR185 neu 1595
08HAUZ Renoplan RR185 neu 1623

Špeciálna kovom vystužená lepiaca fólia zabraňuje masívnemu prenikaniu zmäkčovadiel a zaručuje rozmerovú stabilitu PVC podlahových krytín. Kladenie podlahoviny možno realizovať aj za bežnej prevádzky. Stabilizačná podložka a lepiaca fólia majú nízku stavebnú výšku.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pred kladením stabilizačnej podložky rovný, pevný a čistý. Trhliny sa nesmú pohybovať. Vlhkosť nesmie prekročiť pri ­kalciumsulfátových poteroch 2,0 CM % a pri cementových poteroch 5,0 CM %. Staré podlahoviny musia celoplošne pevne ležať na podklade a musia byť očistené od separačných vrstiev. Škáry keramickej dlažby nesmú presahovať 5 mm a nesmú byť veľmi hlboké. Nerovné podklady je potrebné dôkladne pripraviť (rovinnosť musí zodpovedať platným normatívnym predpisom), prípadne napenetrovať a vystierkovať. Podklad sa odporúča prebrúsiť a dôkladne očistiť. 

01 | Očistenie podkladu
Podklad sa povysáva výkonným priemyselným vysávačom. Povysáva sa všetok prach a nečistoty. Nerovnosti v podklade by sa mohli prekresliť do novej podlahovej krytiny.

02 | Položenie stabilizačnej podložky
Na pripravený podklad sa voľne položí stabilizačná podložka a nahrubo sa odreže. V závislosti od podlahovej krytiny a predpokladaného zaťaženia sa od všetkých stavebných prvkov ponechá medzera minimálne 3 až 10 mm. Pozdĺžne hrany nie je potrebné väčšinou rezať.

03 | Samolepiaca páska na okraje
Pozdĺž okrajov stabilizačnej podložky sa na hornú stranu nalepí samolepiaca páska, ktorá je súčasťou balenia obojstrannej lepiacej fólie. Tým sa dosiahne zvýšenie lepiacej sily na okrajoch.

04 | Položenie obojstranne lepiacej fólie
Okamžite po nalepení lepiacej pásky na okraje stabilizačnej podložky sa položí obojstranne lepiaca fólia, a to na zraz v priečnom smere na podložku, a dôkladne sa pritlačí pomocou prítlačného korku obaleného kobercom.

05 | Kladenie vo dvojici
Na zvýšenie efektivity práce sa odporúča kladenie pásov obojstranne lepiacej fólie vo dvojici. Pričom jeden pracovník odmotáva postupne fóliu z kotúča a druhý ju pritláča na podklad tvrdou kefou na dlhej rúčke.

06 | Zrezanie pásov pri prekrytí
Ak sa jednotlivé pásy obojstranne lepiacej fólie vzájomne prekrývajú, musia sa zrezať na vzájomný styk.

07 | Zakladacia línia pre prvý rad podlahoviny
Ceruzkou sa na ochrannom papieri lepiacej fólie označia počiatočné body na založenie prvého radu lamiel/štvorcov. Pozdĺž vyznačených bodov sa položí oceľové pravítko a vyrovná sa. Pozdĺž hrany pravítka sa odtrhne ochranný papier z fólie, a to smerom šikmo hore. Vzniknutá priamka slúži ako zakladacia línia pre prvý rad lamiel/štvorcov.

08 | Kladenie podlahoviny
Lamela/štvorce podlahoviny sa kladú pozdĺž zakladacej línie bez ťahu a pnutia, pričom sa rukou dôkladne pritláčajú. Z lepiacej fólie sa plošne a rovno sťahuje ochranný papier a postupne sa kladie podlahová krytina na celú plochu a pritláča s valčekom.

09 | Celoplošné prevalcovanie
Po uložení podlahovej krytiny na celú plochu sa podlahovina celoplošne dôkladne pritlačí valcom. Po prevalcovaní je podlaha okamžite pochôdzna a úplne zaťažiteľná.

10 | Odstránenie podlahy
Aj po rokoch používania je možné podlahovú krytinu odstrániť v neporušenom stave, a to bez zvyškov a poškodenia pôvodného podkladu.

Info o materiáloch:

» Flexibilná, voľne kladená, stabilizačná a parotesná podložka zo sklolaminátových vlákien na lepenie nových textilných, PVC, CV podlahovín a linolea v interiéri bez poškodenia existujúcej úžitkovej podlahy
» Rozmerovo stabilizujúca, obojstranne lepiaca fólia vystužená kovom na celoplošné lepenie PVC podlahovín v jednotlivých kusoch, PVC dizajnových podlahovín, PVC štvorcov a lamiel s PVC povrchovou úpravou rubovej strany

Čo budete potrebovať:

Stabilizačná podložka
UZIN RR 185
hrúbka: približne 1,2 mm, šírka: 2 m, dĺžka: 25 m, 50 m2, m2 33,65 €

Obojstranne lepiaca fólia
Sigan Elements Plus
šírka: 750 mm, dĺžka: 25 m
a
Sigan Elements Plus páska (súčasť balenia fólie)
šírka: 50 mm, dĺžka: 25 m, kartón 278,35 €

Náradie a pomôcky
priemyselný vysávač
odlamovací nôž
prítlačný korok obalený kobercom
tvrdá kefa na dlhej rúčke
ceruzka
oceľové pravítko
ručný prítlačný valček
prítlačný valec na dlhej rúčke

 

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ Market

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2017.