Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Pracovný postup: Kamenný koberec v interiéri či exteriéri

Kamenný koberec predstavuje modernú povrchovú úpravu. Ide o dekoratívny a odolný povrch, určený predovšetkým na úpravu podláh v exkluzívnych priestoroch, ale aj na úpravu plôch, ako sú predajne, hotelové haly, autosalóny, kúpele, kaviarne, lodžie, balkóny a podobne.

04 | Mramorový piesok
Po vytvrdnutí penetračného náteru (približne 24 hodín) sa pripraví mramorový piesok. Požadovaná farebná zmes mramorového piesku sa zmieša s polyuretánovou živicou (koberec z prírodného kameňa) v pomere 25 kg : 1,25 kg (pri zrnitosti 2,5 až 3,0 mm).

04 Mramorový piesok
04 Mramorový piesok |

05 | Prvé premiešanie zmesi
Zmes mramorového piesku a živice sa dôkladne premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (približne 400 ot./min.).

05 Prvé premiešanie zmesi
05 Prvé premiešanie zmesi |

06 | Druhé premiešanie zmesi
Na dosiahnutie dokonalej homogénnosti je potrebné zmes presypať do čistej nádoby a znovu dôkladne premiešať.

06 Druhé premiešanie zmesi
06 Druhé premiešanie zmesi |

07 | Nanesenie zmesi
Zmes sa po zmiešaní nanesie na podklad v hrúbke približne 6 mm murárskym hladidlom. Zároveň je potrebné nanesenú vrstvu zhutňovať a vyrovnávať pomocou hladidla. Plochy sú pochôdzne približne po 12 hodinách.

07 Nanesenie zmesi
07 Nanesenie zmesi |
KategóriePodlaha