Partneri sekcie:

Aplikácia nivelizačného poteru na podlahové vykurovanie

Aplikácia nivelizačného poteru na podlahové vykurovanie

Na zaliatie teplovodného rúrkového podlahového vykurovania uloženého v systémových doskách je vhodné použiť hydraulicky tuhnúcu, samonivelizačnú hmotu na báze kalciumsulfátu. V súčasnosti sú na trhu dostupné aj systémové riešenia teplovodného podlahového vykurovania, ktoré je vhodné klásť aj na existujúcu podlahovinu. 

Nosný poter by mal byť dostatočne suchý a rovný. Povrch musí byť hladký, bez výčnelkov, káblov a pod. Ak sa objavia praskliny, musí sa povrch renovovať. Ak podklad nespĺňa požiadavky na rovnosť, musí sa položiť vhodná nivelizačná vrstva. Tieto požiadavky sa vzťahujú tak na poter, ako aj na drevené podlahoviny. Pri drevených podlahách na dosiahnutie rovnej a hladkej plochy väčšinou postačuje podlahové dosky priskrutkovať a utesniť netesnosti. Ak sa systém inštaluje na štruktúru drevenej trámovej podlahy, je potrebné podklad najskôr vyrovnať samonivelizačnou stierkou v hrúbke min. 5 mm. Vykurovací systém je vhodné klásť aj na asfaltové povrchy.

Pred nalepením systémových dosiek je potrebné na podklad aplikovať vhodný penetračný náter. Penetračný náter sa nanáša na pripravený podklad v rovnomernej tenkej vrstve penovým valčekom. Na nasiakavé podklady sa nanáša riedený vodou v pomere až do 1 : 1 (v závislosti od nasiakavosti podkladu). Nanášanie ďalších vrstiev je možné až po dôkladnom zaschnutí predchádzajúcej (1 h – nenasiakavé podklady, 2 až 3 h – cementový poter, 12 h – anhydritový poter). Všetky zvislé konštrukcie sa oblepia obvodovou samolepiacou dilatačnou páskou. Dilatačné pásy musia vždy presahovať výšku hornej hrany poteru podlahovej krytiny. Na vyrovnanú napenetrovanú podlahu sa položia systémové dosky podlahového vykurovacieho systému. Z rubovej strany sa na rohoži nachádza vrstva lepidla, ktorá po uložení zabezpečí stabilitu celého systému. Flexibilné rúrky podlahového vykurovania sa vkladajú do predpripravených drážok v systémových doskách fóliových elementov.

Rúrky pevne držia v drážkach systémových dosiek prostredníctvom plastových výčnelkov (štupľov), čo umožňuje inštaláciu rúrok pod uhlom 90° alebo 45°. Po uložení systémových dosiek a inštalácii rúrok sa priamo na systémové dosky naleje nivelizačný poter. Suchá nivelizačná zmes sa nasype do čistej nádoby s vodou  (6 l/25 kg vrece) a zmieša sa nízkootáčkovým miešadlom na hladkú homogénnu zmes (približne 4 min). Nechá sa krátko odležať, približne 2 až 3 min, a opäť sa krátko premieša. Pripravená zmes nivelizačného poteru sa aplikuje ručne alebo strojovo.

V prvom kroku sa samonivelizačný poter naleje iba tesne po povrch systémovej dosky a počká sa, kým zatečie do priestoru pod systémovými doskami. Po pretečení samonivelizačného poteru na nosný podklad sa naleje druhá vrstva v hrúbke min. 5 mm nad systémovou doskou a pomocou hladidla sa vytvorí rovná a homogénna plocha. Hneď po uhladení druhej vrstvy sa samonivelizačný poter odvzdušní prevzdušňovacím valčekom. Uvoľnia sa tým vzduchové bubliny, vďaka čomu vznikne rovný a súvislý povrch. Hotová nivelizačná vrstva sa nechá predpísaný čas vytvrdnúť (pri hrúbke vrstvy 3 mm je to 24 až 36 h, pri väčších hrúbkach treba pripočítať na každý 1 mm 24 h). 

02 | Penetračný náter
Na pripravený podklad sa nanesie adhézny mostík v rovnomernej tenkej vrstve penovým valčekom. Na nasiakavé podklady sa nanesie riedený vodou v pomere až do 1 : 1 (v závislosti od nasiakavosti podkladu). Ďalšie vrstvy sa nanášajú až po dôkladnom zaschnutí predchádzajúcej.

03 | Obvodová dilatačná páska
Všetky zvislé konštrukcie sa oblepia obvodovou samolepiacou dilatačnou páskou. Dilatačná páska sa prilepí spodnou lepiacou časťou na podklad. Dilatačné pásy musia vždy presahovať výšku hornej hrany poteru podlahovej krytiny.

01 | Príprava podkladu
Podklad pod podlahové vykurovanie musí byť suchý, rovný, hladký, nosný, tvarovo stály, bez nečistôt. Podklad môže tvoriť nivelizačná hmota, betónový poter, podlahové dosky priskrutkované na podklad.

04 | Uloženie systémových dosiek
Na vyrovnanú napenetrovanú podlahu sa položia systémové dosky podlahového vykurovacieho systému. Z rubovej strany sa na systémových doskách nachádza vrstva lepidla, ktorá po uložení zabezpečuje stabilitu celého systému.

05 | Flexibilné rúrky
Do predpripravených drážok sa vložia flexibilné rúrky podlahového vykurovania. Rúrky pevne držia v drážkach prostredníctvom plastových výčnelkov (štupľov), čo umožňuje inštaláciu rúrok pod uhlom 90° alebo 45°.

06 | Prvá vrstva poteru
Priamo na systémové dosky sa naleje nivelizačný poter. V prvom kroku sa samonivelizačný poter naleje iba tesne po povrch systémovej dosky a počká sa, kým zatečie do priestoru pod systémovými doskami.

07 | Druhá vrstva poteru
Po pretečení samonivelizačného poteru na nosný podklad sa naleje druhá vrstva poteru v hrúbke min. 5 mm nad systémové dosky a pomocou hladidla sa vytvorí rovná a homogénna plocha.

08 | Odvzdušňovací valček
Hneď po uhladení druhej vrstvy sa samonivelizačný poter odvzdušní prevzdušňovacím valčekom. Uvoľnia sa tým vzduchové bubliny, vďaka čomu vznikne rovný a súvislý povrch.

09 | Vytvrdnutie poteru
Hotová nivelizačná vrstva sa nechá predpísaný čas vytvrdnúť (pri hrúbke vrstvy 3 mm je to 24 až 36 h, pri väčších hrúbkach treba pripočítať na každý 1 mm 24 h).

Info o materiáli:

» Hydraulicky tuhnúca prášková samonivelizačná hmota na báze kalciumsulfátu; tuhnutie bez pnutia; hrúbka vrstvy 2 až 20 mm.

Čo budete potrebovať:

Penetračný náter
Murexin Superzáklad D4
spotreba: približne 0,1 až 0,15 kg/m2 (podľa drsnosti podkladu), plastové vedro 1, 5 a 10 kg, 5 kg 34,19 €

Dilatačná páska
Murexin Obvodová dilatačná páska samolepiaca RS 50
výška penovej časti: 45 mm, šírka samolepiaceho pásu: 40 mm, hrúbka: 5 mm, balenie, 20 bm, 5 ks v kartóne 52,42 €

Systém podlahového vykurovania
Uponor Mintec:
– Uponor Mintec podlahová doska
– Uponor rúrka PE-Xa 9,9 × 1,1 mm

Samonivelizačný poter
Murexin nivelačná hmota CA 20
spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg 16,23 €

Náradie a pomôcky
penový valček
ostrý nôž
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
odmerka na vodu
murárska lyžica
špachtľa
prevzdušňovací valec
klincové topánky
zubové hladidlo

POZOR!

Ošetrovanie poteru
Proti rýchlemu vysúšaniu čerstvého samonivelizačného poteru je potrebná jeho ochrana pred účinkami slnečného žiarenia, vetra a poveternostnými vplyvmi.

Optimálne podmienky na ­aplikáciu poteru
Optimálna teplota podkladu, vzduchu a materiálu na aplikáciu poteru je 15 až 25 °C. Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu je 40 až 60 %. Pri spracovaní poteru v iných podmienkach môže dôjsť k výrazným zmenám vlastností materiálu.

Dilatačné celky
Polia bez dilatačných škár by nemali byť väčšie ako 40 m2.

Tip

Otvory v plastových výčnelkoch
Medzi jednotlivými štupľami systémovej dosky sa nachádzajú otvory, cez ktoré samonivelizačný poter zatečie až na pevný podklad, čím vznikne pevný spoj medzi systémovou doskou a nosným podkladom, na ktorom je uložená.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2018.