Sadrokartónový podhľad (montážny postup)

Partneri sekcie:

Sadrokartónové podhľady sú nenosné interiérové konštrukcie montované pod nosné stropy budov. Aký materiál a náradie budete potrebovať na montáž sadrokartónového podhľadu, na čo si treba dať pozor a podrobný fotopostup v 19 krokoch.

03 | Obvodové profily

Po predvŕtaní sa R-UD RigiProfily pripevňujú plastovými natĺkacími rozperkami na obvodovú stenu vo vzájomných rozstupoch do 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je max. 200 mm.

04 | Drôt s okom

Drôt s okom sa k nosnému stropu pripevní buď jedným oceľovým stropným klincom DN6 do betónového stropu, alebo jednou skrutkou s plochou hlavou typu FN na drevené stropné prvky, a to do boku trámu, kde je skrutka namáhaná na strih.

05 | Závesy

Na ukotvené drôty sa cez pero namontujú závesy. Odporúčame používať štvorbodový záves pre vyššiu nosnosť a jednoduchšiu montáž.

06 | Nosné profily

Na obvodové R-UD RigiProfily sa položia nosné R-CD RigiProfily a následne sa do nich „nakliknú“ perové závesy.

07 | Montážne profily

Montážne (kolmé) R-CD RigiProfily sa vložia do obvodových profilov a krížovými spojkami sa spoja s nosnými. Maximálny rozstup montážnych profilov je 500 mm.

08 | Vyrovnanie

Osadený rošt z montážnych profilov treba ešte pred pripevnením sadrokartónových dosiek výškovo vyrovnať do vodorovnej polohy pomocou vodováhy alebo pomocou laserového nivelačného prístroja.