image 99445 25 v1
Galéria(11)

Lepenie obkladu na starý obklad

Partneri sekcie:

Pri lepení obkladu na už existujúci obklad je na zabezpečenie požadovanej priľnavosti potrebná správna príprava podkladu. Starý obklad sa musí dôkladne očistiť a odmastiť. Prípadné zvyšky čistiacich prostriedkov možno najúčinnejšie odstrániť octovou vodou alebo bežným kyslým čistiacim prostriedkom.

03 1
01 1
02 1
04 1
05 1
06 1
07 1
08 1

Na ďalšie zvýšenie priľnavosti sa povrch očisteného starého obkladu zbrúsi skleným papierom pomocou elektrickej brúsky. Z hornej časti steny (bez obkladu) sa odstránia pôvodné vrstvy (tapeta), prípadné nerovnosti podkladu sa vyrovnajú vápenno-cementovou maltou. Suchá omietková zmes sa zmieša s vodou (približne 5,4 l/30 kg) nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) na plastickú konzistenciu bez hrudiek.

Čerstvá zmes sa nanáša na podklad vo vrstve min. 5 mm a max. 15 mm. Pri aplikácii vo viacerých vrstvách sa povrch upraví sťahovacou latou. Finálna vrstva sa upraví plsteným alebo penovým hladidlom. Na takto upravený podklad sa nanesie stierka, do ktorej sa bude vkladať výstužná tkanina (sklotextilná mriežka).

Suchá zmes stierky sa zmieša s vodou (5,7 l vody/25 kg) nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu konzistenciu bez hrudiek. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa dôkladne premieša. Stierku je potrebné spracovať do 1 až 2 h. Pri stierkovaní sa na podklad nanesie rovnou hranou hladidla súvislá vrstva s dĺžkou a šírkou, ktoré zodpovedajú rozmerom výstužnej tkaniny. Následne sa prečeše zubovou stranou hladidla.

Tkanina sa vkladá smerom zhora nadol. Hladidlom sa vtlačí do vrstvy stierky postupne od stredu pásu smerom k okrajom. Jednotlivé pásy tkaniny sa kladú so vzájomným prekrytím 100 mm. Tkanina sa musí vtlačiť rovnomerne do hornej tretiny vrstvy stierky tak, aby bola stierkou úplne zakrytá na celej ploche. Hornú vrstvu stierky je potrebné uhladiť. Celková hrúbka vyzretej stierky s tkaninou musí byť min. 4 mm.

Prechod medzi starým obkladom a novou vystierkovanou vrstvou sa upraví vhodným murárskym náradím. Namiesto úpravy povrchu brúskou je možné priľnavosť podkladu zvýšiť nanesením spojovacieho mostíka na obklad. Na pripravený podklad sa zakreslí ukončovacia hrana obkladu (bordúry). Následne možno začať s lepením nového obkladu.

Suchá zmes flexibilného lepidla sa zmieša s vodou (6 l vody/25 kg) nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu konzistenciu bez hrudiek. Nechá sa 5 min. odležať a opätovne sa dôkladne premieša. Na pripravený podklad (existujúci obklad a upravený prechod medzi obkladom a stenou) sa opatrne nanesie hladkou hranou oceľového hladidla (so sklonom 45° vzhľadom na lepenú plochu) vrstva flexibilného lepidla.

Nanesená vrstva lepidla sa prečeše zubovou stranou hladidla. Obklad sa kladie vždy do vlhkého lepivého lôžka (max. 30 min. po nanesení lepidla) a pritlačí sa na podklad. Na obkladačky s dekorom sa vynechá voľné miesto. Správna šírka škár sa zabezpečí použitím obkladačských krížikov. Pri každej vrstve sa kontroluje dodržanie rozmeru pomocou rohovej vyrovnávacej šnúry. Po nalepení obkladu na polovicu steny až po hornú hranu a zakreslení hornej hrany prvého radu obkladu pod ukončovacou bordúrou sa na celú šírku steny nalepí rad bordúr.

Pravidelnosť škár sa zabezpečí použitím obkladačských krížikov. Vodováhou sa skontroluje vodorovnosť uloženého radu obkladačiek. Poloha obkladu sa v prípade potreby upraví. Po nalepení obkladu na celú stenu sa do vynechaných miest vloží obklad s dekorom. Obklad možno škárovať po 48 hodinách.

03 | Prechod medzi stenou a obkladom
Prechod medzi starým obkladom a novou vystierkovanou vrstvou sa upraví vhodným náradím. Namiesto úpravy povrchu brúskou je možné priľnavosť podkladu zvýšiť nanesením spojovacieho mostíka na obklad.

01 | Úprava existujúceho obkladu
Starý obklad sa dôkladne očistí a odmastí. Prípadné zvyšky čistiacich prostriedkov sa odstránia octovou vodou alebo bežným kyslým čistiacim prostriedkom. Na zvýšenie priľnavosti sa očistený povrch obkladu zbrúsi skleným papierom pomocou elektrickej brúsky.

02 | Podklad bez obkladu
Z hornej časti steny (bez obkladu) sa odstránia pôvodné vrstvy (tapeta), prípadné nerovnosti podkladu sa vyrovnajú vápenno-cementovou maltou. Na takto upravený podklad sa nanesie stierka, do ktorej sa vloží výstužná tkanina. Celková hrúbka vyzretej stierky s tkaninou musí byť min. 4 mm.

04 | Ukončenie obkladu
Na pripravený podklad sa zakreslí ukončovacia hrana obkladu (bordúry). Následne možno začať s lepením nového obkladu.

05 | Flexibilné lepidlo
Na pripravený podklad sa opatrne nanesie hladkou hranou oceľového hladidla (so sklonom 45° vzhľadom na lepenú plochu) vrstva flexibilného lepidla. Nanesená vrstva lepidla sa prečeše zubovou stranou hladidla.

06 | Lepenie obkladu
Obklad sa kladie vždy do vlhkého lepivého lôžka (max. 30 min. po nanesení lepidla) a pritlačí sa na podklad. Na obkladačky s dekorom sa vynechá voľné miesto. Správna šírka škár sa zabezpečí použitím obkladačských krížikov.

07 | Kontrola rozmeru
Pri každej vrstve sa kontroluje dodržanie rozmeru pomocou rohovej vyrovnávacej šnúry.

08 | Lepenie bordúr
Po nalepení obkladu na polovicu steny až po hornú hranu a zakreslení hornej hrany prvého radu obkladu pod ukončovacou bordúrou sa na celú šírku steny nalepí rad bordúr.

09 | Pravidelnosť škár
Pravidelnosť škár sa zabezpečí použitím obkladačských krížikov.

10 | Korekcia polohy obkladu
Vodováhou sa skontroluje vodorovnosť uloženého radu obkladačiek. Poloha nalepeného obkladu sa v prípade potreby upraví.

11 | Obklad s dekorom
Po nalepení obkladu na celú stenu sa do vynechaných miest vloží obklad s dekorom. Obklad možno škárovať po 48 hodinách.

Info o materiáli:

» Flexibilné viacúčelové lepidlo (F-DBK) triedy C2 TE S1 na tenkovrstvové lepenie (hrúbka vrstvy 3 až 8 mm) obkladov, dlažieb, kameňa, mozaiky a pod. do tenkého maltového lôžka na namáhané podklady vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Čo budete potrebovať:

Flexibilné lepidlo
quick-mix F-DBK
spotreba: od 1,3 kg/m2 suchej zmesi (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg 11,99 €

Vápenno-cementová malta
quick-mix MVCs 680
spotreba: 21 kg/m2 suchej zmesi (na 20 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 30 kg 4,79 €

Stavebné lepidlo a stierka
quick-mix STA
spotreba: 4 až 5 kg/m2 suchej zmesi, papierové vrece, 25 kg 5,42 €

Sklotextilná mriežka

Náradie a pomôcky
elektrická brúska
nízkootáčkové elektrické miešadlo
plastová nádoba
sťahovacia lata
plstené alebo penové hladidlo
murárska lyžica
oceľové hladidlo
zubová stierka
gumové kladivo
skladací meter
vodováha
rohová vyrovnávacia šnúra
obkladačské krížiky

Pozor!

Lepenie po začatí tuhnutia lepidla
Obklad je zakázané klásť do natiahnutej vrstvy flexibilného lepidla po začatí procesu tuhnutia (vytvorení šupky). Lepidlo je potrebné odstrániť a natiahnuť novú vrstvu. Na oživenie už tuhnúceho lepidlového lôžka je zakázané používať vodu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy quick-mix
FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.