Partner sekcie:
  • Stavmat

Podtlakové odvodnenie striech

podtlakove odvodnenie striech

Geberit Pluvia je systém na odvodnenie striech, založený na podtlakovom sacom princípe. Na rozdiel od bežných odvodňovacích systémov ponúka Geberit Pluvia mnohostranné riešenia pre modernú architektúru. Vysokovýkonné strešné vtoky Geberit Pluvia sa spájajú priamo pod strechou do bezspádového zberného potrubia. Tak možno odvodniť veľké strešné plochy pomocou jedného odpadového potrubia. Zjednodušuje sa tým plánovanie a skracuje sa čas potrebný na montáž. Na odvodnenie strechy je potrebné menej potrubí, čím sa možnosti architektov a projektantov pri plánovaní budovy mnohonásobne zvyšujú.

Jednoduchšie projektovanie, menej potrubí
Geberit Pluvia zjednodušuje plánovanie budov a umožňuje optimálne využívanie priestoru vďaka nízkej náročnosti na plánovanie, menšiemu množstvu použitých potrubí a bezspádovému zbernému potrubiu. Menšie množstvo odpadových vedení znižuje potrebu pripojení do kanalizácie. Inštalácia Geberit Pluvia je výrazne výhodnejšia než konvenčné systémy odvodňovania striech.

Bezpečnosť systému Geberit Pluvia
Strešné vtoky sa spájajú so zváraným kanalizačným systémom Geberit PE, čím je zaručená tesnosť a pevnosť celého systému Geberit Pluvia. Montáž patentovaného upevňovacieho systému je rýchla a jednoduchá. Geberit preberá záruku za celý systém odvodnenia vrátane strešných vtokov a upevnení za predpokladu, že montáž sa vykoná v súlade s montážnymi pravidlami Geberit a že sa použijú všetky systémové komponenty Geberit. Pre prevádzkovateľa to znamená istotu systému od strešného vtoku až po pripojenie do konvenčnej kanalizácie.

Dvojnásobné odtokové množstvo dažďovej vody pri polovičných priemeroch rúr
Strešný odvodňovací systém Geberit Pluvia zohráva už desaťročia určujúcu úlohu pri stanovovaní noriem a dokazuje svoju výkonnosť na významných konštrukciách plochých striech renomovaných priemyselných spoločností. Vyše tridsaťročná skúsenosť spoločnosti Geberit zaručuje prevádzkovateľovi vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Geberit Pluvia znižuje množstvo potrubí potrebných na odvedenie zrážkových vôd zo strešnej konštrukcie a poskytuje architektovi podstatne viac voľného priestoru pri plánovaní.

Kanalizačný systém Geberit PE

Geberit Pluvia a Geberit PE sa plynulo dopĺňajú do jedného uceleného strešného odvodňovacieho systému. Pri podtlakovom odvodňovaní veľkej strešnej plochy môže vzniknúť veľký podtlak, a preto má spojenie jednotlivých komponentov mimoriadny význam. Spájanie tvaroviek s rúrami zváraním vylučuje vznik netesností.

Široký rozsah použitia
Bez ohľadu na to, či ide o 100 m2 alebo 100 000 m2 – Geberit Pluvia predstavuje vhodný systém. Technický princíp a vysoký odtokový výkon systému Geberit Pluvia poskytujú rozsiahle možnosti použitia. Montáž je možná v zateplených aj nezateplených strechách. Geberit Pluvia umožňuje odvodňovanie inverzných (obrátených) striech, ako aj rôznych intenzívne aj extenzívne zazelenených striech.

Softvérové riešenie

Na projektovanie systému Geberit Pluvia Geberit používa softvérové riešenie Geberit ProPlanner. Modul Pluvia automaticky zohľadňuje rozsiahle skúsenosti spoločnosti Geberit s odvádzaním dažďovej vody a vypočíta dimenzie podtlakového systému, rozdelenie strešných vtokov, ako aj súpis materiálov so všetkými potrebnými komponentmi. Projektant získa spoľahlivý výpočet strešného odvodnenia. Znamená to istotu pri plánovaní a optimalizáciu nákladov celého systému. Integrovaný výpočet modulu Pluvia pracuje stále na princípe hospodárnosti. Modul ProPlanner Pluvia ponúka projektantovi možnosť sledovať inštaláciu v izometrickom zobrazení, a tým aj lepšie zohľadniť vlastnosti budovy.

Poradcovia spoločnosti Geberit radi prekonzultujú konkrétne projekty a poskytnú svoju podporu pri projektovaní a plánovaní.

Viac informácií nájdete na www.geberit.sk

–>–>

Komentáre