Asfaltované pásy na obnovu plochej strechy

image 99971 25 v1

Kľúčom k spoľahlivej plochej streche bytového domu je použitie kvalitných materiálov a montáž vyškolenou realizačnou firmou, a to pokiaľ ide o novú strechu aj o obnovu. Finančne nenáročné riešenia sú v prípade plochých striech často nedostatočné a nižšia cena hydroizolácie či jej realizácie sa môže negatívne prejaviť už v priebehu niekoľkých rokov.


APLIKÁCIA NATAVENÍM ALEBO MECHANICKÝM KOTVENÍM

Icopal Elastobit PV TOP 42® Speed Profile SBS

Icopal Elastobit PV TOP 42® Speed Profile SBS
 • vhodný ako vrchná hydroizolačná vrstva v jednovrstvových alebo vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech,
 • hrúbka: 4,2 mm,
 • šírka: 1 m,
 • dĺžka kotúča: 7,5 m.

Charakteristika
Hydroizolačný pás na báze asfaltu modifikovaného SBS elastomérom s polyesterovou výstužnou vložkou, na vrchnej strane s hydrofobizovaným keramickým posypom. Spodný povrch pásu s hrebeňovým profilom v pozdĺžnom smere na rýchlejšiu aplikáciu.

www.icopal.sk

Extra Ventilation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS

Extra Ventilation TOP 5,2 Speed Syntan® SBS
 • určený na ploché strechy s vážnejšími poruchami,
 • hrúbka: 5,2 mm,
 • šírka: 1 m,
 • dĺžka kotúča: 5 m.

Charakteristika
Mikroventilačný asfaltovaný pás s nosnou vložkou novej generácie – polyesterová rohož kombinovaná so sklenenou rohožou. Zabezpečuje mikroventiláciu strechy a celoplošne vyrovnáva tlak vodných pár pod povlakovou krytinou.

www.icopal.sk

 

Fatrabit APAO Mineral

Fatrabit APAO Mineral
 • najvyšší stupeň modifikácie
 • asfaltovaných pásov,
 • tepelná stálosť,
 • mimoriadne dlhá životnosť,
 • určený ako vrchná vrstva v jednovrstvových hydroizoláciách striech,
 • aplikácia natavením plameňom
 • alebo mechanickým kotvením,
 • hrúbka: 4 mm,
 • šírka: 1 m,
 • dĺžka kotúča: 10 m.

Charakteristika
Asfaltovaný hydroizolačný modifikovaný pás s APAO bitúmenom modifikovaný amorfnými polyalfaolefínmi (Amorphous Poly-Alpha Olefins) s nosnou vložkou z netkaného stabilizovaného polyesteru. Na spodnej strane s nanesenou rýchlotaviteľnou PE fóliou a vrchnou stranou upravenou minerálnym posypom z prírodnej bridlice.

www.fatraizolfa.sk, www.promaenergo.sk

 

ELASTOBIT GG TOP 42

ELASTOBIT GG TOP 42
 • určený na použitie ako vrchná vrstva
 • vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech,
 • spracovanie plnoplošným natavením a mechanickým kotvením,
 • hrúbka: 4,2 mm,
 • šírka: 1 m,
 • dĺžka kotúča: 7,5 m.

Charakteristika
Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na sklenenej tkanine, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane s farebným hrubozrnným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou.

www.icopal.sk

 

Bauder PYE PV 200 S5 EN

Bauder PYE PV 200 S5 EN
 • hrúbka: 5,2 mm,
 • šírka: 1 m,
 • dĺžka kotúča: 5 m.

Charakteristika
Elastomérbitúmenový natavovací pás s nosnou vložkou z polyesterového rúna a spodnou vrstvou z kašírovanej fólie. Vrchný posyp z bridlice vo farbe prírodnej bridlice.

www.mediderma.sk

 

ELASTOBIT PV TOP FIX 52

ELASTOBIT PV TOP FIX 52
 • určený na použitie ako vrchná vrstva v jednovrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech,
 • spracovanie mechanickým kotvením a plnoplošným natavením,
 • hrúbka: 5,2 mm,
 • šírka: 1 m,
 • dĺžka kotúča: 5 m.

Charakteristika
Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na kombinovanej polyesterovej rohoži spevnenej sklenenou mriežkou, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane s farebným hrubozrnným minerálnym posypom a na spodnej strane so separačnou fóliou.

www.icopal.sk

 

TEXT | Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO | archív firiem, isifa/Shutterstock

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 1/2018.