Štátny fond rozvoja bývania oslavuje 25 rokov

51 tisíc zmlúv, viac ako 400 tisíc postavených alebo obnovených bytov, výhodné pôžičky v celkovom objeme 3 a pol miliardy eur. Štátny fond rozvoja bývania už štvrťstoročie zohráva významnú úlohu v rozširovaní a obnovovaní bytového fondu na Slovensku.

Fondu sa za dva a pol desaťročia podarilo zo splátok poskytnutých úverov akumulovať dostatočné zdroje. Na uspokojovanie potrieb svojich klientov môže využívať aj štrukturálne fondy Európskej únie.

Fond je finančne stabilný partner. Poskytnuté prostriedky žiadateľom, ktoré sa automaticky vracajú sa opätovne používajú na rozvoj a obnovu bytového fondu. Každým rokom ŠFRB prináša novinky, ktoré zvýhodňujú podmienky pre žiadateľa.

Stavajte, kupujte a obnovujte s nami aj naďalej.

www.sfrb.sk