image 70889 25 v1
Galéria(4)

Zníženie spotreby elektriny kogeneračnou jednotkou

V športovo-rekreačnom centre v Myjave hľadali spôsob, ako čo najlepšie využiť energiu a zároveň ušetriť finančné prostriedky. Nakoniec sa rozhodli pre inštaláciu kogeneračnej jednotky.

02Morghan
03Morghan
01Morghan

Kogeneračnú jednotku je vhodné inštalovať všade tam, kde sú potrebné kúrenie, elektrická energia a teplá voda. Aby športovo-rekreačné centrum na Záhorí pokrylo energetickú náročnosť budovy a svoje prevádzkové náklady, pripojila sa k existujúcej vykurovacej sústave práve kogeneračná jednotka. Vďaka nej dokáže teraz centrum pri nezmenenej spotrebe plynu ušetriť denne až 60 kWh elektrickej energie.

Športovo-rekreačné centrum Morghan sa nachádza v meste Myjava v malebnej kopaničiarskej oblasti. Predstavuje moderný areál, ktorý svojim návštevníkom ponúka široké možnosti športového vyžitia, zábavy a odpočinku. Okrem kaviarne či cukrárne si tu prídu na svoje najmä milovníci športu. Na multifunkčnom ihrisku si obyvatelia mesta či turisti môžu zahrať tenis, bedminton, volejbal, floorball alebo futbal. Priaznivci golfu majú k dispozícii indoorový golfový trenažér. Vykurovanie takéhoto objektu však nie je ani jednoduché, ani lacné. V športovo-rekreačnom centre bolo do decembra 2013 hlavným zdrojom plynové vykurovanie prostredníctvom kaskády dvoch závesných kondenzačných kotlov. Od 18. decembra 2013 sa k existujúcej vykurovacej sústave pripojila kogeneračná jednotka, ktorá aktuálne funguje paralelne s kotlami.

Zníženie spotreby elektrickej energie

„Po dohode s výrobcom kondenzačných kotlov sme sa rozhodli pre inštaláciu kogeneračnej jednotky ecoPOWER 4.7, ktorá bude u nás v prevádzke približne 5 000 až 6 000 hodín ročne,“ hovorí majiteľ objektu. Zapojenie a spustenie kogeneračnej jednotky trvalo týždeň. Okrem doplnenia vykurovacej sústavy došlo aj k rozšíreniu pôvodného systému regulácie. „Za prvých päť mesiacov má inštalovaná kogeneračná jednotka za sebou 2 440 prevádzkových hodín. Počas tohto obdobia sa jej podarilo vyrobiť 9,2 MWh elektrickej energie a 26,5 MWh tepelnej energie. V súčasnosti sa tak v objekte pri nezmenenej spotrebe plynu spotrebuje denne iba 90 kWh elektrickej energie (namiesto pôvodných 150 kWh), čo predstavuje úsporu 60 kWh za deň,“ hodnotí fungovanie jednotky Ing. Juraj Malík, produktový manažér Vaillant Group Slovakia. Po odpočítaní nákladov na servis bude ziskovosť inštalovanej kogeneračnej jednotky približne 2 000 € ročne.

Do decembra 2013 bolo hlavným zdrojom tepla plynové vykurovanie prostredníctvom kaskády dvoch závesných kondenzačných kotlov.

Do decembra 2013 bolo hlavným zdrojom tepla plynové vykurovanie prostredníctvom kaskády dvoch závesných kondenzačných kotlov.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla

Kogeneračná jednotka pracuje na princípe kogenerácie, čo je technologický proces kombinovanej výroby elektriny a tepla. Jej základnými časťami sú spaľovací motor a trojfázový generátor. Pohonným palivom motora býva zvyčajne zemný plyn, motor však môže okrem plynu spaľovať aj iné kvapalné palivá. Motor poháňa generátor, v ktorom sa vyrába elektrická energia. Tú možno použiť na vlastnú spotrebu alebo ju predávať energetickým rozvodným závodom. Pri práci motora však okrem elektrickej energie vzniká aj odpadové teplo, ktoré treba z motora odviesť. Teplo sa odovzdáva do výmenníka, odkiaľ sa ďalej distribuuje do vykurovacieho systému. „Ku kogeneračnej jednotke neodmysliteľne patrí aj dostatočne veľký akumulačný zásobník, v ktorom sa akumuluje prebytočné teplo. V Myjave sa systém prepojil so zásobníkom s objemom 1 000 l, ktorý svojou veľkosťou v maximálnej miere vyhovuje požiadavkám objektu,“ opisuje Juraj Malík.

Zdroj ekologickej energie

Kogeneračná jednotka je zdrojom modernej a ekologickej energie. Užívateľom poskytuje väčšiu nezávislosť od zvyšujúcich sa cien elektrickej energie, pretože ju sama vyrába. Nezanedbateľným faktom je aj jej pozitívny vplyv na životné prostredie. Ten sa znásobuje vďaka skutočnosti, že základným palivom pri kogenerácii je zemný plyn. Pri jeho spaľovaní vznikajú výrazne nižšie emisie oxidu uhličitého ako pri spaľovaní iných druhov palív. Kogeneračná jednotka inštalovaná v objekte pracuje efektívne s celkovou účinnosťou až 90 % (tepelná energia 65 % + elektrická 25 %). Spotrebu energie znižuje viac ako o tretinu a množstvo emisií CO2 až o 50 %. Vďaka modulovanému elektrickému výkonu v rozsahu od 1,5 do 4,7 kW a tepelnému výkonu od 4,7 do 12,5 kW generuje podstatne viac energie ako porovnateľné zariadenie s konštantným výkonom. Vyrábaná tepelná energia by dokonca dokázala dostatočne pokryť základnú tepelnú požiadavku objektov s ročnou spotrebou väčšou ako 45 000 kWh.

Do objektu sa inštalovala kogeneračná jednotka ecoPOWER 4.7 s akumulačným zásobníkom na prebytočné teplo s objemom 1 000 l.

Do objektu sa inštalovala kogeneračná jednotka ecoPOWER 4.7 s akumulačným zásobníkom na prebytočné teplo s objemom 1 000 l.

Servisná prehliadka po 4 000 hodinách

Kogeneračná jednotka v Myjave potrebuje byť trvale zapojená do elektrickej rozvodnej siete. Nie je možná prevádzka so záložným generátorom alebo v izolovaných elektrických sieťach. Celý systém sa riadi prostredníctvom ovládacieho panela s displejom, ktorý uľahčuje jeho ovládanie a umožňuje užívateľovi sledovať a kontrolovať prevádzku zariadenia. Všetky nastavenia vykonáva špecialista vyškolený priamo výrobcom jednotky prostredníctvom počítača, pričom existuje aj možnosť diaľkovej správy cez GSM modul. Minimálne raz ročne alebo po 4 000 prevádzkových hodinách je nevyhnutné vykonať servis. Keďže súčasťou kogeneračnej jednotky je spaľovací motor, prehliadka je dôležitá podobne ako pri osobnom automobile. Pri kogeneračnej jednotke predstavuje totiž 5 000 prevádzkových hodín to isté, ako keď auto najazdí 250 000 km priemernou rýchlosťou 50 km/h. Súčasťou servisu je celková kontrola zariadenia a jeho nastavenie či výmena častí dôležitých pri bezporuchovej prevádzke, ako sú sviečka, olej, filter a podobne. Po prekročení 40 000 prevádzkových hodín by mala kogeneračná jednotka podstúpiť komplexnú generálnu obhliadku stavu spojenú s výmenou motora.

Široké možnosti využitia

Kogeneračná jednotka nachádza uplatnenie všade tam, kde je potrebná elektrická energia, teplá voda a kde sa vykuruje. Teplo vznikajúce pri výrobe elektriny sa v spojení s absorpčným chladičom môže použiť dokonca aj na klimatizáciu. Možno ju inštalovať aj v iných objektoch, napríklad v administratívnych budovách, plavárňach, nemocniciach, fitnescentrách, priemyselných podnikoch, hoteloch či bytových domoch, kde je celková ročná potreba tepla vyššia ako 45 000 kWh/rok. Kogeneračná jednotka zabezpečuje efektívnejšie využitie primárneho paliva, znižuje energetické straty a zároveň aj spotrebu elektrickej energie.

Text | Vaillant
FOTO | Vaillant, Morghan

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.